Algemene Ledenvergadering ANV Kempenland 16/3

Ledenvergadering

Alle leden zijn weer van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij praten u graag bij over onze activiteiten, we lichten de begroting toe en we kijken vooruit 2017 in, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.

Thema na de pauze

Na de pauze (21.00u) is iedereen, lid of geen lid, welkom om te komen luisteren naar Jochem Sloothaak, die u meeneemt naar de verborgen wereld van de zoogdieren en vogels op het platteland. Jochem is coordinator soortenbescherming Brabants Landschap. Hij laat u kennismaken met de belevenissen van een soortenbeschermer in het buitengebied en hij geeft tips hoe u op uw grond mee kunt helpen om de soortenrijkdom te behouden. Wij hebben hem gevraagd om speciaal in te zoomen op de patrijs, omdat we een project voorbereiden ten westen van Hilvarenbeek.

donderdag, 16 maart 20.00u, (zaal open 19.30u)

de Beukentuin,

ir. Mettropweg 3, 5528 NV Hoogeloon

Agrarisch waterbeheer voor Melkvee- en akkerbouwbedrijven!

Belangrijke tijden voor het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief Midden-Brabant staat voor een grote opgave, om natuur en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is, en waar de grootste deelnamebereidheid is bij grondgebruikers. Onderdeel van het ANLb is het agrarisch waterbeheer, waarbij er een nieuwe impuls wordt gegeven voor het Actief randen beheer. Jarenlang heeft onder leiding van ZLTO het project Actief Randenbeheer Brabant gelopen. Meer dan 1000 km kilometers randen zijn door boeren gerealiseerd. Het zwaartepunt van de randen lag in de akkerbouwgebieden. Relatief weinig randen lagen op de zandgronden terwijl er met name op onze zandgronden wensen zijn om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker in te richten.

In het gehele werkgebied van Collectief Midden-Brabant en binnen de grenzen van Waterschap de Dommel kunnen 5-jarige beheercontracten voor randen langs watervoerende sloten worden afgesloten. Overal zijn randen van 3-6 meter mogelijk en in sommige gebieden kunnen de randen een breedte hebben van 10 meter.

Collectief Midden-Brabant wil graag samen met de grondgebruikers in haar werkgebied werk maken van het randenbeheer om de waterkwaliteit in beken en sloten verder te verbeteren. Er zijn verschillende beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Dus ook in het Kempenland liggen er genoeg kansen voor randen. Voor meer informatie en vergoedingen klik op de volgende link:

Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

Heeft U intresse? Neem contact op met onze veldmedewerker:

Nelis Klaasen  |  06-27007670  |  nelisklaasen@gmail.com

Afbeelding3

Brede mest- en spuitvrije zone langs grasland: € 1532,03/ha

Afbeelding2

Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland: € 1950,-/ha

Afbeelding1

Actief randen beheer (foto 3m) grasland met beweiding: € 1206,16/ha

 

 

Bestuursverkiezing op 17 maart

Op de Algemene ledenvergadering van ANV Kempenland op 17 maart as. komt de invulling van de bestuursfuncties weer aan de orde. In dit artikel willen wij u even bijpraten.

  • Waar vindt u de samenstelling van het huidige bestuur?

Klik op de volgende link: Wie zit er in het bestuur van ANV Kempenland?

  • Welke veranderingen staan er dit jaar op het programma?

Ω Jorrit Jonkers is kandidaat voor de afdeling de Beerzen

Ω Antoon Smulders draait al een half jaar informeel mee met het bestuur en is nu formeel kandidaat voor de afdeling Bladel.

Ω Kees Fonken is na zijn termijn van 3 jaren in het ANV bestuur herkiesbaar voor Hart van Brabant. Kees is ook onze man in het bestuur van Collectief Midden Brabant.

Ω Bart Ketelaars neemt afscheid na 4 bestuursjaren, waarvan een aantal als voorzitter.

 

Jorrit Jonkers stelt zich aan u voor. Klik op de link onder de foto:

Jorrit Jonkers pasfoto

Profiel Jorrit Jonkers, klik hier

Antoon Smulders stelt zich aan u voor. Klik op de link onder de foto:

Antoon

profiel Antoon Smulders, klik hier

 

 

 

ANV Kempenland in de Social Media

Vandaag heeft ANV Kempenland een Facebook-pagina aangemaakt en ook een LinkedIn-account.

Vanaf nu communiceren wij naast de website ook via de Social Media.

Het is nog even wennen voor ons, maar we hebben horen fluisteren dat we binnenkort niet meer zonder kunnen om de communicatie met u als lid goed te laten verlopen…en daar doen we het tenslotte voor!

Klik hier voor Facebook ANV Kempenland

Klik hier voor LinkedIn ANV Kempenland

Nieuwe gezichten bij ANV Kempenland

De Algemene ledenvergadering van 16 april 2015 stond in het teken van de wisselingen binnen het bestuur. Na ruim een jaar interim-voorzitterschap geeft Bart Ketelaars het stokje over aan Monique Leesberg, verderop in deze rubriek leest u hier meer over. Bart blijft haar voorlopig ondersteunen met zijn grote gebiedskennis en hij blijft zich inzetten voor het werkgebied de Hilver.

Gerrit Coppens is na een half jaar inwerktijd door de ledenvergadering geinstalleerd als penningmeester en hij behartigt de belangen van werkgebied Eersel, in opvolging van Harrie Klaassen.

Naast Harrie hebben nog drie bestuursleden het bestuur verlaten, t.w. Hans Houbraken, Arno Baijens, Marc Deenen. Bart heeft hen alle vier namens het bestuur met een kleine attentie bedankt voor hun inzet.

Carly Verhagen blijft op haar post als secretaris.

Namens werkgebied Reusel de Mierden blijft Martien Huijbregts zich inzetten voor het bestuur. Kees Fonken blijft werkgebied Hart van Brabant vertegenwoordigen en hij heeft namens ANV Kempenland zitting in het Collectief.

Antoon Smulders heeft zich gemeld als vertegenwoordiger van werkgebied Bladel en zet zich sinds mei in voor het bestuur. Wij zijn blij met zijn bijdrage.

Toch blijft er nog plaats in het bestuur voor een tweetal bestuursleden uit de gebieden Bergeijk en de Beerzen. Wij zouden ook uit deze gebieden graag een vertegenwoordiger begroeten, zodat het bestuur steeds optimaal op de hoogte is van hetgeen er in de gebieden speelt.

Maar we hebben met nog een belangrijke wisseling te maken. Onze gewaardeerde veldcoordinator Noud Jansen draagt zijn taken over aan Nelis Klaasen, die zich verderop in deze rubriek aan u voorstelt.

Met al deze wisselingen staat een enthousiast team paraat om ANV Kempenland met frisse moed door deze spannende tijd te leiden, met de blik gericht op het nieuwe GLB, januari 2016. Wij houden u op de hoogte!