Symposium Natuurinclusieve Landbouw

Het ‘Goed Boeren Netwerk’ en de BMF organiseren een symposium over ‘Natuur-Inclusieve Landbouw’ in Brabant.

  • Doelgroepen: boeren, bestuurders, retailers en andere ketenpartijen, TBO’s, ambtenaren en andere geïnteresseerden in natuurinclusieve landbouw.
  • Vooral interessant door de sprekers Alex datema (Boerennatuur), Jack Verhulst (Goed Boeren), Janus Scheepers (ZLTO)

Erg interessant vanwege de actualiteit en vanwege de sprekers, zoals Alex Datema en Jack Verhulst.

Meer weten?: info klik hier

Aanmelden voor 23/3:     Aanmelden klik hier

dinsdag 3 april 13.00u (inloop 12.30u)

Provinciehuis, Brabantlaan 1, den Bosch

 

Baestlezing over Biologisch-Dynamische landbouw

foto: website landgoed de Baest

Landgoed de Baest organiseert een driemaandelijkse lezingencyclus over actuele onderwerpen op het gebied van landbouw in relatie tot natuur, in de zomer gecombineerd met buitenpraktijk.

De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 20/3 in de 18e eeuwse Eikenhoef op het landgoed.

Titel: ‘Biologisch-dynamische landbouw, de aarde behoeden, de mens voeden’

René van Groenen voert u mee in de wereld van zijn specialisme: veredeling van zaadvaste groentenrassen in een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. René kan u prachtige resultaten laten zien!

Uw komst graag aanmelden op kantoor@landgoedbaest.nl

dinsdag 20/3, 20.00u (inloop 19.30u)

dr Jan van de Mortellaan 3,

5091 JJ Oostelbeers

Ruurhoeve in de prijzen!!!

De familie Ansems heeft opnieuw succes met hun overheerlijke kazen!

Hebt u hun overheerlijke truffelkaas al geproefd?

De jury oordeelt: “Volle smaak die blijft hangen. Volle room, heerlijke truffel met een vleugje zout. Subtiel en toegankelijk. Top Kaas!

Ga zelf eens kijken in hun mooie winkel aan het Dominépad te Hoogeloon, of kom naar de Koeiendans op 22 april.

Meer weten? klik hier

15 maart: ALV met themalezing ‘Alternatieve gewassen’

donderdag 15/3, 20.00u 

Locatie: de Ruurhoeve, 

Dominepad 7, Hoogeloon

 

2017 is voor ANV Kempenland een actief jaar geweest met een aantal goed geslaagde activiteiten, zoals de opstart van ons ‘Patrijs-Paradijs Hilvarenbeek’, de prima bezochte Erfvogelfietstocht in Reuselsche,  de ‘Minicursus Randenbeheer’ in samenwerking met het Louis Bolck Instituut, het initiatief voor de Werkgroep Randenbeheer, maar ook zijn er opnieuw een flink aantal overeenkomsten voor Agrarisch Natuurbeheer afgesloten onder STIKA en ANLb.

Zo hebben we ook een respectabel aantal nieuwe leden mogen begroeten. Daar zijn wij bijzonder blij mee, want samen staan we sterk en samen kunnen we het agrarisch Natuurbeheer vorm geven en uitdragen.

Wij nodigen alle leden uit om op de Algemene Ledenvergadering te komen luisteren wat uw ANV in het jaar 2017 voor u en met u samen heeft gedaan. Natuurlijk zullen wij ook de financiele achtergronden toelichten.

Natuurlijk geven wij u ook een inkijk in de plannen voor 2018 en wij staan open voor uw vragen en opmerkingen.

Na een korte pauze nodigen wij Pim Clotscher uit om u  in te wijden in de wereld van een actueel thema:

de teelt van alternatieve gewassen.

Gewassen als sorghum, voederbiet,luzerne, veldboon….. Hierbij komt oa. de bodemgezondheid, maar ook de gewasopbrengst uitgebreid ter sprake.

Dit thema is voor een breder publiek toegankelijk vanaf 21.00u.

Wenst u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot info@anvkempenland.nl of gerrit.coppens@gmail.com

Boeren sluiten intentieovereenkomst met gemeenten en Waterschap

donderdag 1 maart 2018

Wat doe je als er een natuurontwikkelingsproject langs je perceel komt liggen? Een viertal boeren uit Bergeijk en Eersel besloten samen om het project te omarmen en partij te worden in het proces. Zij boden aan om zelf het beheer op te pakken van de strook grond langs de Run, die voor de Ecologische VerbindingsZone wordt ingericht. Dit is een uniek initiatief te noemen.

Er prijken 6 handtekeningen onder de verklaring foto: Marscha vd Heuvel

Waterschap de Dommel en de beide gemeenten Bergeijk en Eersel staan welwillend tegenover het initiatief, maar zij hechten aan een overgangsperiode om te kunnen beoordelen of de kwaliteit van het natuurbeheer op het gewenste peil komt. Omdat de boeren ook met agrarisch natuurbeheer graag kwaliteit leveren zal ANV Kempenland hen ondersteunen met kennis en vaardigheden. Om wensen en praktische uitvoering voor alle partijen goed af te stemmen is een overgangsperiode van 2 jaren afgesproken. Die periode wordt benut om de boeren in te wijden in de fijne kneepjes van het agrarisch natuurbeheer, juist in een kwetsbaar gebied als een EVZ.

Inmiddels wordt al vormgegeven aan de inrichting van de EVZ. Er zijn een zestal poelen uitgegraven en op gedeeltes is de teellaag afgegraven voor de ontwikkeling van plasdraszones en bloemrijk grasland.

De vorderingen van de aanleg werden door alle partijen belangstellend bekeken vanuit een huifkar, die hen al hobbelend door een gedeelte van de EVZ voerde. Ondanks de gure oostenwind werd zelfs nog even uitgestapt voor een stukje uitleg ter plaatse.

ANV Kempenland heeft alle vertrouwen in een goed verloop van deze nieuwe ontwikkeling.

En de boeren, die hebben er zin in!

 

Uitnodiging: Winterwandeling voor de leden van ANV Kempenland!

Speciaal onze nieuwe leden, maar ook alle andere leden nodigen wij uit voor een winterwandeling langs een bijzonder stukje in het beekdal van Kleine Beerze bij Hoogeloon.

3 Februari 2018, 13.30u.

Hoogcasterseweg 6A Hoogeloon.

Schuilhut van Gilde St Sebastiaan Onder dèn Boom

Laarzen aanbevolen!!!

Partners en kinderen zijn ook welkom!

Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee en daarna nemen we u mee op pad.

De beek slingert zich hier door een strook boerenland, dat nog maar kort geleden (2009) is omgevormd tot een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Het gebied is ook ingericht als wateropvang bij veel regenval. Hier en daar is het terrein drassig, vandaar het advies om laarzen te dragen.

Behalve de hermeandering van de beek zijn hier ook een aantal landschapselementen aangelegd. De route laat de samenhang van het beekdal met de omgeving goed zien en ze biedt veel afwisseling. Wie niet uitkijkt krijgt natte voeten!!! Vanwege zijn hoge ligging is het gebied al in de oudheid interessant, met sporen uit het Neoliticum en de Romeinse tijd.

We willen graag met u samen kijken hoe de EVZ zich ontwikkelt.

Na de wandeling, die zo’n anderhalf uur zal uren, drinken we samen nog een kopje koffie of thee met een smakelijke verrassing. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

 

 

Kom meedenken over landschapselementen langs de Kleine Beerze

In het beekdal van de Kleine Beerze, tussen Vessem en Middelbeers timmert het initiatief  ‘Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze’ aan het landschap. Zij nodigen steeds weer boeren, burgers en beleid uit om samen te bouwen aan een mooi, toegankelijk en productief landschap langs de beek. Inzet is ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke samenhang, bouwstenen zijn heggen, bomenrijen, kruiden- en bloemstroken, wandelpaden…er moet gekneed en gemasseerd worden totdat een plan ligt voor een optimaal landschap voor iedereen.

Ditmaal gaat het om een ontwerpsessie voor de inrichting van de eclogische verbindingszone. Dit is niet zomaar een workshop, maar we hebben het echt over de inrichting uw en ons beekdal.

Agenda:

  • Opening, welkom en toelichting proces door de voorzitter Herman Wevers
  • Uitleg over de kaders voor de aanleg van de landschapselementen en EVZ door Edwarn van der Walle
  • Interactieve ontwerpsessie met deelnemers
  • Vervolgstappen
  • Rondvraag
  • Sluiting

meer weten?

Oprichting Werkgroep Randenbeheer

vrijdagmiddag 22 september, lekker weer voor een praktijkmiddag!

Onder begeleiding van Jorrit Jonkers en Nelis Klaasen konden de deelnemers van de cursus Randenbeheer nog een keer samen het veld in.

Jorrit nam de groep mee langs een mooi aantal randen waarbij er duidelijk verschil in resultaten te zien waren.

Zo zagen we parkachtige randen, met eyecatchers als zonnebloemen, cosmea en zinnia’s, maar ook uitbundige randen met inheemse kruiden en sobere graslandranden.

Samen konden we heel wat soorten op naam brengen en we waren verrast over de vele soorten kruiden en granen in de randen.

Biodiversiteit op verzoek!

    

We vonden ook verschillende spinnen, zweefvliegen

en vlinders.

Tot twee maal toe sprong er een kikker op ons pad, wij dachten aan de heidekikker.

Meedenken…

Jorrit spoorde de groep aan om mee te denken over passend beheer voor elke strook.

Bij de geslaagde randen werd meestal gekozen voor laten overwinteren voor voedsel en dekking, in het voorjaar maaien en afvoeren.

Het zaad van de kruiden zal zich dan al verspreid hebben.

Randen met een behoorlijke onkruiddruk hebben baat bij de vals zaaibedmethode.

Na het maaien en afvoeren even braak laten liggen, zodat het eerste onkruid direct na opkomst ondergewerkt kan worden.

Vervolgens kan dan het zaaien van de kruiden beginnen.

 

Helaas was er ook een perceel met randen waar de Melde de overhand had genomen en weelderig boven de gewenste kruiden uit kwam.

De mening van de groep was: best maaien en afvoeren voordat het zaad zich zet.

Het leek er sterk op dat het daar nu al te laat voor is…

Wie zich aangemeld heeft voor de studiegroep Randenbeheer krijgt binnenkort een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst dit najaar.

De bedoeling is om eerst eens kennis te maken en samen een startprogramma op te zetten.

Eerst maar eens samen een datum prikken…

Veel succes met de werkgroep!

Boer-burger dialoogsessie Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze / ANV staat hier met een infostand

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze is een coöperatie van leden waarbij boer en burger met elkaar in dialoog gaan over duurzame gebiedsinrichting. Leden worden mede grondeigenaar en bepalen in gezamenlijkheid hoe deze gronden worden duurzaam worden beboerd. Zo wordt er dit jaar al bijna 80 hectare verpacht aan 8 boeren uit de regio. Daarbij is aandacht voor bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Dit jaar werd al 8 hectare ingezet voor graslandrandbeheer en bloemrijke akkerranden.

Met regelmaat organiseren we boer-burger dialoog bijeenkomsten.  Doel is om te informeren over de stand van zaken van de Landcoöperatie, te inspireren tot nieuwe ideeën en meer begrip te krijgen tussen boer en burger. Meer over de Landcoöperatie vind u op www.dalvandekleinebeerze.nl . Een pachter is telkens gastheer. De bijeenkomsten vinden afhankelijk van tijdstip van het jaar en thema plaats bij de boer of in het veld. Deelname is gratis en voor koffie wordt gezorgd.

De eerstvolgende sessie is

Zondag  17 september van 10.30-13.00u
Anja en Carel Smulders-Regtop VOF, Mr. Van Hasseltweg 2  te Hoogeloon

Agenda:
10.30-11.00 : Inloop, koffie/thee en welkom
11.00-11.15 : Laatste stand van zaken Landcoöperatie
11.15-12.00 : Carel Smulders vertelt over zijn bedrijf inclusief rondgang
12.00-12.45 : In dialoog over akkerranden, weidevogels, wet en regelgeving en duurzaam grondgebruik
12.45-13.00 : Afronding

Kom gerust met hele hele gezin en neem (klein)kinderen mee. Ook voor hen is er voldoende vertier zoals meehelpen bij het verzorgen van de kalfjes.

‘Boer en Burger, Natuurlijk Samen’.  Samen verantwoordelijkheid oppakken voor een mooier Dal van de Kleine Beerze!
Graag een reactie via info@dalvandekleinebeerze.nl  of u hierbij aanwezig bent.