Agrarische Natuur Vereniging Kempenland zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. Vrij vertaald: natuurbeheer in handen van boeren. De vereniging zoekt verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui in de Kempen met als doel: het bewaren van het fraaie Kempische agrarisch cultuurlandschap. Op de kaart onder het kopje home kunt u het werkgebied van ANV Kempenland bekijken.

Bestuur

Monique Leesberg

Monique Leesberg

Voorzitter

Geen afdeling

Contacten GTB’s, gemeenten en waterschappen, BION, Food4bees
Websitebeheer

emailadres: voorzitter@anvkempenland.nl

Gerrit Coppens

Gerrit Coppens

Penningmeester en Secretariaat

Afdeling Eersel/Veldhoven

PR / Biomassaverwaarding / artikelen schrijven

emailadres: gerrit.coppens@gmail.com

Antoon Smulders

Antoon Smulders

Bestuurslid

Afdeling: Bladel

Communicatie / PR / Bewegende beelden /
Projecten: Biomassaverwaarding / Beerzeboeren

emailadres: gerrit.coppens@gmail.com

Kees Fonken

Kees Fonken

bestuurslid

Afdeling Hart van Brabant

Contacten Collectief Midden Brabant / contacten ZLTO /
Vrijwilligersgroepen

emailadres:

kees.fonken@gmail.com

Mart Huijbregts

Mart Huijbregts

Bestuurslid

Afdeling Reusel

Contacten ZLTO / contact Vogelwerkgroep Reusel / bijengroep Reusel

emailadres:

martida@live.nl

Jorrit Jonkers

Jorrit Jonkers

bestuurslid

afdeling: de Beerzen

emailadres:

Nelis Klaasen

Nelis Klaasen

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb:

STIKAprojecten / ANLb projecten / layout promotiematerialen

emailadres:

nelisklaasen@gmail.com