Subsidiestelsel ANLb biedt mooie kansen voor agrariers:

 

ANLb Midden Brabant

21 maart 2016

Liep u al even met de gedachte om u te melden voor agrarisch natuurbeheer? Hieronder vindt u 10 redenen om het nu te doen:

Punt 8, 9 en 10 kunnen de doorslag geven! Doe er uw voordeel mee.

  1. U wilt dat uw bedrijf mooi in het landschap ligt.
  2. U wilt een bijdrage leveren aan een leefbaar platteland.
  3. U wilt een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in uw streek.
  4. U wilt de veerkracht van het agrarisch land in stand houden of verbeteren.
  5. U vindt het prettig als u tijdens uw buitenwerk vogels hoort fluiten en vlinders ziet dwarrelen.
  6. Bezoekers en passanten zien uw inspanningen direct en reageren daar positief op.
  7. Een groen imago doet de naam van uw bedrijf goed.
  8. De vergoedingen in het nieuwe stelsel zijn werkelijk interessant!
  9. U bent ervan overtuigd dat de subsidies voor agrarisch natuurbeheer in handen van boeren goed besteed zijn.
  10. U wil dat de Agrarisch Natuurbeheer een succes wordt en dat agrariers recht op deze ANLb subsidies blijven houden, in plaats van dat ongebruikt geld afvloeit naar de grote natuurbeheerders.

 

Binnen Kempenland zijn er, afhankelijk van de plek waar uw grond ligt,  drie mogelijkheden:

A. Leefgebied Open Akkerlandschap op zand         (geel ingekleurd)                 Infoblad open akkerlandschap op zand

B. Leefgebied Droge dooradering  vochtig               (blauw ingekleurd)             Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant                  

C. Agrarisch Waterbeheer                                            (kan bijna overal)                Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

 

 

Vanaf 1 april*  kunt u via de website van Collectief Midden-Brabant http://anbbrabant.nl op perceelsniveau controleren of uw grond binnen een leefgebied voor ANLb valt.

Aan de hand van de Infobladen kunt u dan zien welke mogelijkheden er zijn en hoeveel agrarisch natuurbeheer van dat type voor u oplevert.

Deelname voor 2017 sluit eind april 2016 al, dus wacht niet te lang!

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met de veldmedewerker Nelis Klaasen, hij is bereikbaar op 06 27007670 of nelisklaasen@gmail.com .

Ook uw afdeling ZLTO kan u verder helpen.

* voorlopig kunt u de algemene kaart van Midden Brabant raadplegen: Leefgebieden-Collectief-Midden

logo ANB Midden Brabant

ANV Kempenland in de ledenraad van Collectief Midden Brabant

maart 2016

Twee van onze leden hebben zitting in de ledenraad van Collectief MiddenBrabant. Om de neuzen dezelfde richting uit te houden vergaderen zij met het bestuur van ANV Kempenland mee in de maand voorafgaand aan de ledenraadvergadering van het Collectief. Hieronder stellen zij zich voor:

Ω Martijn Tholen:

Veldhoven, 2007-04-13, melkveehouder Martijn Tholen investeert in waterbeheer op zijn grond met hoogte- en dus droogteverschillen. © marcel bekken

Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit een jongvee opfok , vleesvee Limousin en akkerbouw. Daarlangs als zzp veevoedingsadviseur vanuit Keenan Wennemars Benelux.

Ik wil me inzetten voor het collectief om de samenwerking tussen de diverse belangen en organisaties in het buitengebied met elkaar te verbinden en te komen tot een samenwerking die zowel vanuit beleving maar zeker ook vanuit economie tot stand gebracht wordt. De economie of verdienmodel staat garant voor uitbouw en voortzetting.

Landschapselementen inpassen in de agrarische landschap met meerwaarde voor het bedrijfsleven als ook voor de bewoners en andere passanten

Ω  Will Maas:

Will Maas Ledenraad Collectief

Will Maas is woonachtig in het contente dorp Eersel. Getrouwd en drie kinderen. Melkveebedrijf met 90 melkkoeien.

Als ledenraadslid wil ik mijn steentje bijdragen richting het collectief om de geldstromen zoveel mogelijk naar de aangesloten ANV’s te krijgen en dit op een efficiënte manier.

Het ANV moet er zijn voor boer en burger waarbij een praktische aanpak belangrijk is.

We willen allen een levendige omgeving. Ik hoop hiervoor mijn bijdrage te kunnen leveren.

        Ω       Ω        Ω       

 

Infoavond ANLb

DSCN6511

27 januari 2016: ANV Kempenland en ZLTO hebben de vraag om informatie over het nieuwe agrarisch natuurbeheer ANLb 2016 opgepikt en de leden uitgenodigd op een informatieavond, woensdagavond 27 januari. In een helder betoog zette Peter Kerkhofs (Collectief Midden Brabant) uiteen wat de achtergrond van ANLb 2016 is en hoe het werkt. Hij is kort ingegaan op de vlekkenkaart en de beschikbare pakketten voor agrarisch natuurbeheer.

Vervolgens heeft Nelis Klaasen (Veldcoordinator ANV Kempenland) verteld hoe agrarisch natuurbeheer in de Kempen toegepast wordt. Nelis vormt voor u de toegangspoort tot zowel ANLb als tot de Stika-regeling. Hij kan met u aan de keukentafel bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn.

Er kwamen een aantal vragen vanuit de zaal en de indruk bestaat dat het nieuwe stelsel al een beetje begint te leven. Binnenkort treft u de presentaties op onze website.

Na de pauze met koffie, thee en zelfs gebak, kwam Ton van Korven met zijn verhaal over biomassaverwaarding. Hij schetste een beeld van kosten en opbrengsten van houtkachels en hield een warm pleidooi voor biomassaketens, waarin vragers en aanbieders elkaar kunnen vinden en alle elementen voor een duurzame kringloop aan bod kunnen komen. Als dat eenmaal in gang gezet is, dan gaat de keten vanzelf op zoek naar hoogwaardigere inzet van biomassa, zoals verwerking tot verpakkingsmaterialen tot farmaceutica. Op dit moment ziet hij vooral kansen voor het onafhankelijk worden van gas voor bv. de kalverhouderij door de inzet van houtkachels, maar dan moet de aanvoer van hout wel gewaarborgd zijn. Ton heeft in Midden Brabant zijn eerste biomassaketen juist van de grond getrokken, interessant om te volgen. Wie volgt?

Voor de presentatie van Ton klik op : Presentatie ANV de Kempen 27 januari

Als u mee wil denken over een warmteketen in de Kempen kunt u dat mailen naar Patrick vande Rijdt of Gerrit Coppens.

Na afloop werden de aanwezigen bij verrassing getracteerd op een smakelijk speltbiertje, dat op de ‘Nieuwe Erf’ gekweekt en gebrouwen is, door de gastheer van de locatie zelf.

 

DSCN6517-1

de voorzitter bedankt Patrick voor zijn medewerking

DSCN6515

ook Nelis en Peter krijgen een bedankje