Agrarische Natuur Vereniging Kempenland zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. Vrij vertaald: natuurbeheer in handen van boeren. De vereniging zoekt verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui in de Kempen met als doel: het bewaren van het fraaie Kempische agrarisch cultuurlandschap. Op de kaart onder het kopje home kunt u het werkgebied van ANV Kempenland bekijken.

Bestuur

Monique Leesberg

Monique Leesberg

Voorzitter

Afdeling ‘de Hilver’
Monique heeft vanuit haar LandschapsAdviesbureau en Collectief ANB Midden-Brabant goede contacten met de partners in het buitengebied.

m.leesberg@gmail.com

Karel Gevers

Karel Gevers

secretaris/penningmeester

Werkgebied Reusel

contacten ZLTO / weidevogelvereniging / Vrijwilligersgroepen

info@anvkempenland.nl

Jorrit Jonkers

Jorrit Jonkers

bestuurslid

Werkgebied De Beerzen

Jorrit is biologisch vollegrondstomatenkweker, maar hij heeft nog veel meer gewassen. Jorrit is ook bijenhouder en jager met hart voor biodiversiteit.

jorrit.jonkers@planet.nl

Sjef Lavrijsen

Sjef Lavrijsen

Bestuurslid

Werkgebied: Reusel

Voorheen konijnenhouder
bestuurslid ZLTO Kempengrens
Sjef bekijkt thema’s graag van beide kanten

email: labruholland@gmail.com

Corneel van Mierlo

Corneel van Mierlo

bestuurslid

Werkgebied: Bergeijk

Corneel is groenaannemer en heeft zelf koeien.
Hij heeft ervaring met agrarisch natuurbeheer in opdracht
Corneel ziet kansen voor natuurbeheer door boeren

emailadres: mierl111@wxs.nl

Nelis Klaasen

Nelis Klaasen

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb / AWb

Nelis adviseert over natuurbeheer en waterbeheer.
Hij kent het boerenleven, is creatief en gelukkig is h ij goed in ArcGis

STIKAprojecten / ANLb projecten / layout promotiematerialen

nelisklaasen@gmail.com