Agrarische Natuur Vereniging Kempenland zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. Vrij vertaald: natuurbeheer in handen van boeren. De vereniging zoekt verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui in de Kempen met als doel: het bewaren van het fraaie Kempische agrarisch cultuurlandschap. Op de kaart onder het kopje home kunt u het werkgebied van ANV Kempenland bekijken.

Bestuur

Monique Leesberg

Monique Leesberg

Voorzitter

Afdeling ‘de Hilver’

Vanuit haar studie landschapsarchitectuur en haar betrokkenheid heeft Monique een breed overzicht en goede contacten met het hele scala aan partners in het buitengebied.
Monique zet zich graag in voor een goede balans tussen de agrarische bedrijfsvoering en landschapsbeheer.

Communicatie en

emailadres: m.leesberg@gmail.com

Gerrit Coppens

Gerrit Coppens

bestuurslid

Afdeling Eersel/Veldhoven

PR / Biomassaverwaarding / artikelen schrijven

emailadres: gerrit.coppens@gmail.com

Antoon Smulders

Antoon Smulders

Bestuurslid

Afdeling: Bladel

Communicatie / PR / Bewegende beelden /
Projecten: Biomassaverwaarding / Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze

emailadres: a.smulders45@upcmail.nl

Karel Gevers

Karel Gevers

secretaris/penningmeester

Afdeling Reusel

Contacten Collectief Midden Brabant / contacten ZLTO /
Vrijwilligersgroepen

emailadres: info@anvkempenland.nl

Mart Huijbregts

Mart Huijbregts

Bestuurslid

Afdeling Reusel

Contacten ZLTO / contact Vogelwerkgroep Reusel / bijengroep Reusel

emailadres: martida@live.nl

Jorrit Jonkers

Jorrit Jonkers

bestuurslid

afdeling: de Beerzen

emailadres: jorrit.jonkers@planet.nl

Nelis Klaasen

Nelis Klaasen

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb

Veldcoordinator STIKA en veldmedewerker ANLb:

STIKAprojecten / ANLb projecten / layout promotiematerialen

emailadres: nelisklaasen@gmail.com