Update juli 2020:

De STIKA regeling wordt vervangen door de Regeling Stimulering Landschap.
Informatie hierover vindt u op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr641265_1
Gemeenten Hilvarenbeek en Bladel hebben de nieuwe regeling al ondertekend, overige gemeenten zullen naar verwachting volgen. Alleen Goirle is tijdelijk uitgestapt.
Zodra wij meer informatie ontvangen nemen wij dat hier op.

Voorlopig vindt u hieronder de oude regeling:

Groen /Blauw Stimuleringskader = STIKA:

De gemeenten, waterschappen en de Provincie willen de kwaliteit van het Brabantse landschap behouden en verbeteren. Daarom belonen ze agrariërs en andere particuliere grondgebruikers die zich actief in willen zetten voor de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische cultuurlandschap. Bijvoorbeeld door het aanplanten van een houtwal of elzensingel, de aanleg van een bloemrijke rand langs akkers, of door het onderhoud van een mooie rij oude knotwilgen.

Hiervoor heeft de Provincie het Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) in het leven geroepen. De Provincie is ‘eigenaar’ van de regeling en verdubbelt iedere euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt.

Voor deze regeling worden gebiedscontracten voor vier jaar opgesteld. In onze regio Kempenland hebben we een gebiedscontract tot en met 2017. In dit contract wordt aangegeven waar en op welke wijze natuur en landschap behouden en versterkt kunnen worden en hoeveel geld er beschikbaar is binnen het gebied. De 6 deelnemende gemeenten zijn Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden en het waterschap De Dommel.

Nieuwe folder:

Voor het gebiedscontract Kempenland is een nieuwe StiKafolder gemaakt. Hierop vindt u alle relevante informatie over hoe de regeling in elkaar steekt, antwoorden op veel gestelde vragen en bij wie u moet zijn als u gebruik wilt maken van Stika. Klik op de link hieronder:

Infoblad STIKA regio Kempenland

 

De Landschapspakketten:

Hakhoutsingel

Bossingel

Elzensingel

Hakhoutbosje

Klein bosje

Landschapsboom als solitair

Landschapsboom in bomenrij (geen agrarisch medegebruik)

Landschapsboom in bomenrij in grasland

Knotboom

Amfibieënpoel

Weidevogelpoel

Natuuroever riet

Natuuroever nat grasland

 

De Randenpakketten:

Bloemrijke rand

Kruidenrijke zoom

Grasland flora- en faunarand

Akkerflora- en faunarand

 

Recreatiepakketten:

Wandelpad over boerenland

Onverharde weg met bloemrijke bermen

Onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen

 

Om mee te doen aan deze aan deze regeling kunt u contact opnemen met onze veldcoördinator Nelis Klaasen. Hij kijkt samen met u op uw bedrijf wat de mogelijkheden zijn voor een beloning voor groene en blauwe diensten voor uw landbouwperceel.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen:
@: nelisklaasen@gmail.com
T: 06-27007670

Nelis Klaasen, veldcoordinator STIKA

Nelis Klaasen, veldcoordinator STIKA

De resultaten na 10 jaar STIKA

10-jaar-Stika-Brochure-web

Wat is STIKA en wat kun je ermee?

Algemene-brochure-STIKA-2

Contactpersonen Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Stika Contactpersonen 2016