Fietsen langs boerennatuur met ANV Kempenland

Weet u wat een zwaluwentil is? Hebt u zich misschien wel eens verwonderd over de betekenis van ouderwetse ‘telefoonkabels’ in het moderne agrarische landschap? Bent u benieuwd hoe ‘Weidevogelbescherming Reusel-de Mierden’ samen kan werken met agrarisch ondernemers? Wilt u wel eens weten wat boeren zoal kunnen doen om natuur zinvol in hun bedrijfsvoering op te nemen?

Dan moest u eigenlijk eens meefietsen met de Agrarische Natuurvereniging

‘ANV Kempenland’.

Na een mooie route vanuit Wintelre vorig jaar, wordt er nu een route geopend rondom Reusel/de Mierden. Deze route is uitgezet om aandacht te vragen voor het

Erfvogelproject van ‘Weidevogelbescherming Reusel-de Mierden’ en ‘ANV Kempenland’.

foto Huis van de Brabantse Kempen

foto Huis van de Brabantse Kempen

We gaan de route feestelijk openen samen met Piet Peijs en Karel Gevers, de geestelijke vaders van de Reuselse erfvogelprojectroute. De route blijft na de opening beschikbaar op  de website van ANV Kempenland en bij aangesloten adressen. De route is ongeveer 27 km. lang (en evt. uit te breiden met een traject over de Mierden tot een achtje van ongeveer 60 km). Het traject is bijna helemaal verhard.

Hopelijk zal 18 september een mooie nazomerdag zijn. Wij zullen u graag verwelkomen met een kopje koffie of thee.

De fietstocht gaat van start met een welkomstwoordje van de voorzitter van ANV Kempenland

Zondag 18 september, 11.00u

Hollandershoeve, Turnhoutseweg 46 in Reusel

Er is voldoende parkeergelegenheid.

 COLLAGE LOGO'S3Ps