Start Food4bees

food4bees logo

 

Het gaat niet goed met de bijen op onze Kempische zandgronden.  Dat is zorgelijk, want bijen bewijzen ons belangrijke diensten voor een goede oogst.

De provincie Brabant wil daar iets aan doen en stelt subsidie ter beschikking voor ambitieuze projecten om de bijenstand te bevorderen. Ze stelt stevige eisen aan deze initiatieven.

Food4bees is van mening dat voedseltekort de bijen zodanig verzwakt,dat ze vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Zij hebben een plan opgesteld om met het inzaaien van bermen en de aanplant van drachtplanten en -bomen een jaarrond kleinschalig voedselnetwerk te realiseren. Want een bij met een volle maag is beter bestand tegen ziekten en plagen. Woensdag 9 december is Food4bees in Kempenland van start gegaan met een bijeenkomst op landgoed ‘de Baest’.

ANV Kempenland ondersteunt dit initiatief van harte!