Tag Archief van: organische stof

Akkerranden, goede resultaten met inzaaien in het najaar

De meeste akkerranden zijn afgelopen maanden, april en mei, gezaaid. Deze maanden vallen echter midden in het broedseizoen. Akkervogels zoals patrijs gaan broeden. Ook zoogdieren zoals hazen krijgen hun jongen. Juist voor die dieren zou je de dichte dekking van een volle akkerrand willen hebben.

Winterranden
Daarom is Jorrit Jonkers uit Middelbeers gaan experimenteren met een mengsel dat in het najaar gezaaid kan worden. Het mengsel bestaat uit diverse wintergranen, koolzaad, winterveldbonen en erwten, klavers, wikken, stoppelknollen. De rand van 9 meter breed en ruim 120 meter lang is in de tweede helft van oktober gezaaid. Vanaf begin mei stond er in korte tijd een vol gewas. Voor insecten was er volop bloei van de diverse bloeiende soorten. Er is spontaan facelia in gekomen. Deze zou niet winterhard zijn maar heeft tussen het andere gewas voldoende beschutting in de winter gevonden. Facelia toevoegen is dus ook een optie.

Voedsel en dekking wanneer het nodig is
Omdat Jorrit deze rand teelt op een pacht perceel van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, zit hij niet vast aan vaste zaai data. Voor sommige pakketten is het verplicht in een bepaalde periode te zaaien. We gaan als ANV Kempenland kijken of deze vaste data wellicht wat flexibeler zouden mogen worden om winterranden meer mogelijk te maken. Dit verzoek is via CMB ingediend voor het nieuwe ANLb.

 

Composteren met Bokashi in Oostelbeers (filmpje)

Maaisel uit natuurgebied ‘de Grijze Steen’ wordt ingekuild bij de familie Borsten in oostelbeers met het Bokashi-systeem, om het gras nog tot waarde te brengen.

Laag voor laag wordt het gras opgetast en vastgereden met de shovel en vervolgens ingestrooid met schelpenkalk. In dit geval gaat het om 120 ton maaisel met 1200 kg kalk. Daarbij wordt nog 120 liter effectief micro-organismen-mengsel toegevoegd om de verteerbaarheid te bevorderen. Ook een goede vochtbalans is van belang; in dit geval moest 9 kuub water toegevoegd worden voordat de massa klaar was om in te kuilen.

De kuil wordt tenslotte luchtdicht afgesloten.

Nu moet de kuil 10 weken zuurstofarm fermenteren. Daarna kan de kuil uitgereden worden over het land om het organische stofgehalte te verhogen. Dat is van belang voor de vruchtbaarheid van de bodem en om meer CO2 vast te kunnen houden.

klik hier voor het filmpje