Uitnodiging voorjaarswandeling De Run

De voorjaarswandeling langs de Run is een jaarlijks evenement waar jong en oud voor uitloopt. Ook dit jaar gaan we weer van start bij Koetje Kaat. Let op: de huifkar naar het beginpunt vertrekt om 10.00u. Kom liefst op de fiets ivm parkeren, want er is beperkt plaats.

Verbinding

De bovenloop van het beekje De Run is ingericht als Ecologische Verbindingszone (EVZ). Een smalle strook voormalige landbouwgrond functioneert inmiddels al zo’n vijf jaar als veilige route voor kleine zoogdieren, amfibieën, insecten en wilde planten. Zo kunnen zij zich door het boerenland verplaatsen van de Landschotse Heide en De Boksheide naar het Dommeldal. Door genenuitwisseling kan de populatie gezond en vitaal blijven.

Beheer door boeren

Natuurontwikkeling op landbouwgrond is niet vanzelfsprekend. Enerzijds is de grond voor de landbouw vruchtbaar gemaakt, terwijl wilde vegetatie juist veel rijker bloeit op arme grond. Daar is tijd en verschraling voor nodig.

Anderzijds vraagt natuurbeheer specifieke kennis en vaardigheden. Het mag dan dicht tegen landbouw aanliggen, toch is het een ander vak. Maar dat kun je leren! Een ecologisch adviesbureau en de regionale Agrarische Natuurvereniging mochten de begeleiding verzorgen. De aanliggende boeren besloten samen met de gemeenten Bergeijk en Eersel een overeenkomst te sluiten voor het beheer van deze natte natuurstrook.

Ontwikkeling op de voet gevolgd

Met regelmaat is de stand van ontwikkeling opgenomen. Daarbij worden alle waargenomen soorten genoteerd met de aantallen. Na langjarige waarnemingen kun je trends aflezen. Naar verwachting zullen bepaalde soorten zich hier goed gaan voelen en zich gaan vestigen. Vanaf dit jaar neemt IVN Veldhoven de monitoring voor haar rekening. Meten is Weten!

Ga je mee?

De huifkar brengt de wandelaars naar het beginpunt. Van daaruit volg je De Run, terug naar Koetje Kaat. Wie verder wil kan De Run nog een eindje volgen, dan kom je met een lusje op dezelfde plek terug.

Voor wandelaars is er bij aankomst iets te drinken en na afloop wacht een lekker ijsje.

Wanneer: zondag 26 mei om 10.00u

Waar: IJsbrouwerij Koetje Kaat, Berkterbeemden 10, Bergeijk

Zorg voor stevige wandelschoenen of laarzen!

Info: info@anvkempenland.nl

Afb: De vegetatie stond er begin mei al prachtig bij. (Foto: M. Leesberg)

Waterconserverende maatregelen: NU ACTIE!

Extreem nat was het de afgelopen maanden. Alsof het niet meer droog kan worden. Maar op onze hoge zandgronden weten we wel beter. Drie of vier weken geen regen en we kunnen de beregening weer van stal halen. ANV Kempenland ging in overleg met Waterschap De Dommel over kansen voor boeren.

Vasthouden waar het kan

Zoveel mogelijk water vasthouden, daar waar het kan, dat is belangrijk. Vaak komen de hogere gronden en de flanken het meest in aanmerking. Daar mag eigenlijk geen druppel van het perceel afstromen: zoveel mogelijk infiltreren helpt voor een hogere grondwatervoorraad in de bodem en zorgt tevens voor een meer robuust beekdal.

Nu nalopen!

Het is nu de tijd om eens goed naar dat ‘watersysteem’ te kijken: de sloten zijn nog schoon dus je kunt nu goed zien wat er gebeurt. Gewoon naast de sloot gaan staan of een ‘rondje’ sloten lopen. Vragen als ‘waar komt dat water eigenlijk vandaan?’  ‘waar loopt het heen’?’, en ‘waar zitten de lagere stukken aan de sloot?’ Door een emmer in een duiker te zetten kun je een stuwtje simuleren: blijft het water in de loot stijgen en lopen de lagere delen onder water of neemt het een andere weg?  Welke sloten staan weer snel droog?

Het zijn simpele vragen, die uiteindelijk antwoord kunnen geven of er met het plaatsen van stuwtjes of verondiepen van sloten op jouw percelen meer water kan infiltreren.

Goed voorbeeld…

In Heeze-Leende heeft onze zusterorganisatie ‘Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind’ dat voor een gebied van ca. 300 ha uitgewerkt, samen met de agrariërs aldaar. Resultaat is dat er in de afgelopen jaren geen druppel het veld uitging: alles wordt opgestuwd en geïnfiltreerd. Pas in januari van dit jaar moesten de boeren voor het eerst enkele stuwplankjes verwijderen, omdat de weg overstroomde. Dat was de eerste keer in 4 jaren! Van de agrariërs zelf kwam in die 4 jaren geen enkele klacht. Dit jaar is ook ANV Kempenland actief om met u op locatie te bekijken of er waterconserverende maatregelen genomen kunnen worden.

Interesse voor jouw percelen?

Dan is maatwerk altijd van belang. Neem contact op met onze waterman: Karel Gevers:  info@anvkempenland.nl

14 april, Dag van De Landcoöperatie!

Op zondag 14 april wil Landcoöperatie Dal van Kleine en Groote Beerze van 13.00 – 16.00 uur een feestelijke aftrap houden voor een nieuw concept:

* een groter gebied, opstart vereniging met lidmaatschap en grondinvestering *

Kom kijken en luisteren! Er wordt geproefd, gevierd en er zijn activiteiten,

Contactpersoon activiteiten commissie: Ria Bernards , 06 20194729, ria.bernards@hetnet.nl

 

Word wijs met het Wintercollege van BoerenNatuur Brabant!

De eerste maanden van het jaar is het tijd voor plannenmakerij en om nog weer wat bij te leren. BoerenNatuur Brabant is dit jaar goed gestart met drie webinars voor de deelnemers. Ze konden elk op een warme belangstelling rekenen. De webinars zijn opgenomen zodat je nog eens rustig terug kunt kijken.

  1. Monitoring ANLb, oa. weidevogels, akkervogels/ patrijzen

Aan het woord Fien Oost van Brabants Landschap (de opname staakt helaas na 37 minuten)

 

  1. Beheereenheid Vogelakker, de teelt van Luzerne PKG en Natuurbraakstroken

Een duo-college van Carlo Braat (ZeeBra) en Pim Clotscher (Neutkens Zaden)

 

  1. GLB in relatie tot ANLb

Een heldere wegwijs in deze ingewikkelde materie met actuele wijzigingen, door Erik van Moorsel (ZeeBra) en John Bal (Arvalis)

Video-opname webinar GLB/ANLb: klik hier! en even doorscrollen

Ook als slidepresentatie

Voor wie liever op eigen tempo er doorheen gaat zijn de slidespresentatie, indien beschikbaar, te vinden op: https://boerennatuurbrabant.nl/webinars/

Webinar BBM: 21 maart 20.30u, terugkijken zie onder

Melkveeboeren opgelet:

BoerenNatuur Brabant organiseert een webinar met uitleg over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) op donderdagavond 21 maart om 20.30u.

Aanmelden voor de webinar? Makkelijk!

Stuur een mail met vermelding ‘Aanmelding webinar 21 maart’ naar:

Je krijgt dan tijdig een link naar de webinar toegestuurd

Mocht dit bericht jou te laat  bereiken, dan kun je terugkijken op de website van BoerenNatuurBrabant onder kennisdeling/webinars

Productief kruidenrijk Grasland

Inmiddels is er ruimschoots ervaring opgedaan met kruidenrijk grasland. Voor veel boeren past het prima in de bedrijfsvoering en het levert goede resultaten voor de melkproductie. Zeker voor deelnemers aan de BBM-regeling is het een aantrekkelijk alternatief.

Voordelen

De teelt vraagt minder hulpstoffen omdat de vlinderbloemigen in het zaadmengsel stikstof uit de lucht binden en de kruiden hebben minder behoefte aan beregening. Daarnaast gooit PKG hoge ogen voor bodemgezondheid, watervasthouden en biodiversiteit met de diepwortelende, bloeiende kruiden.

Meer weten?

De stimuleringsprojecten zijn afgerond, maar wie zich goed wil informeren kan terugkijken naar de presentatie en de webinar op de website van Boeren Natuur Brabant. De webinars zijn zeer de moeite waard: klik hier!

Afb: Henk Kerkers laat de gezonde doorworteling zien van een eenjarige PKG graslandzode (foto: M. Leesberg, augustus 2022)

Nieuwe naam BoerenNatuur Brabant Midden vindt bijval

Als je nog niet bekend was met onze koepelorganisatie ‘Collectief Midden-Brabant’, dan hielp de naam je niet op weg. Een collectief is mooi, maar waar gaat het dan over? Tijd voor een nieuwe naam!

Met drieën sterk!

De stap naar de nieuwe naam is door de drie Brabantse collectieven tegelijk genomen, zodat we nu van één BoerenNatuur Brabant kunnen spreken. Bovendien wijst de nieuwe naam naar BoerenNatuur Nederland, waarin alle 40 regionale Collectieven verenigd zijn.

Korte lijntjes

Binnen BoerenNatuur Brabant wordt door onze collectieven zoveel mogelijk samengewerkt, maar Oost, Midden en West blijven elk zelfstandig, juist om de lijntjes met de leden en de ANV’s kort te houden.

Beeldmerk

Ook de beeldtaal sluit nu, met de nieuwe logo’s, aan bij de landelijke uitstraling. Je bent ze vast al tegengekomen. Kijk eens rond op de vernieuwde website www.boerennatuurbrabant.nl . Je vindt er kennis en actualiteiten mbt agrarisch natuurbeheer en projecten.

Meer weten: klik hier!

Donderdag 15 februari: Presentatie ‘Natuurbeheer in het bedrijf’

De familie Oomen beheert natuurgronden voor De Kampina.

De jonge garde, Jasper en Bastiaan, weten waar ze over praten, want beiden hebben een opleiding aan De WUR genoten. Zij komen ons vertellen over het familiebedrijf. Hoe werkt dat nou, extensief beheer met paarden en runderen, welke combinaties hebben ze gevonden? Hoe verloopt het overleg met de grondeigenaar? Afzet in eigen winkel, kan het uit? Hoe ga je om met probleemonkruiden? Hoe is de relatie met het publiek? Dit en meer kun je verwachten op onze ledenavond.

Kom luisteren en kijken. De heren zijn bereid om je vragen te beantwoorden.

Donderdag, 15 februari, 20.00u, De Beukentuin, ir Mettropweg 3, Hoogeloon.

Even aanmelden: info@anvkempenland

ALV 2024, met vrij thema: natuurbeheer in de bedrijfsvoering, een praktijkvoorbeeld, let op: lezing is verplaatst naar 15 februari

Dit jaar beginnen we vroeg!

We gaan met elkaar de stand van zaken van de vereniging weer eens bekijken.

Natuurlijk horen we weer graag jullie inbreng voor de besteding van de voucher van BoerenNatuur Brabant Midden (voorheen Collectief Midden-Brabant)

Na de pauze hebben we de familie Oomen uitgenodigd om iets te komen vertellen over hun veelzijdige bedrijf:

Biologische Veehouderij

Natuurbeheer

Verkoop Brabants Natuurvlees Paardenstoeterij

B&B Hedinghof

Zij hebben ervaring met probleemonkruiden en Bokashi.

Peter, Marja, Bastiaan en Jasper Oomen hebben veel ervaring met natuurbeheer.

Zij houden biologische runderen en paarden voor begrazing van 1100 hectare natuurgebied op De Kampina, gelegen tussen Oisterwijk, Boxtel en Oirschot. Het totale gebied is 3500 ha. en toegankelijk voor iedereen. Voor de teelt van gras, granen, klavers, hooi, zonnebloem enz., die dienen voor wintervoer, is ruim 250 hectare. beschikbaar.

Het vlees van de runderen wordt rechtstreeks aan de consument geleverd en is ook verkrijgbaar in twee biologische winkels.

De paarden worden, wanneer ze volwassen zijn, als sportpaard verkocht. Zij kunnen op het bedrijf getraind worden.

  • Graag even aanmelden: info@anvkempenland.nl
  • Belangstellende niet-leden kunnen vanaf 21.00u aansluiten (wel even aanmelden aub)