Productief kruidenrijk Grasland

Inmiddels is er ruimschoots ervaring opgedaan met kruidenrijk grasland. Voor veel boeren past het prima in de bedrijfsvoering en het levert goede resultaten voor de melkproductie. Zeker voor deelnemers aan de BBM-regeling is het een aantrekkelijk alternatief.

Voordelen

De teelt vraagt minder hulpstoffen omdat de vlinderbloemigen in het zaadmengsel stikstof uit de lucht binden en de kruiden hebben minder behoefte aan beregening. Daarnaast gooit PKG hoge ogen voor bodemgezondheid, watervasthouden en biodiversiteit met de diepwortelende, bloeiende kruiden.

Meer weten?

De stimuleringsprojecten zijn afgerond, maar wie zich goed wil informeren kan terugkijken naar de presentatie en de webinar op de website van Boeren Natuur Brabant. De webinars zijn zeer de moeite waard: klik hier!

Afb: Henk Kerkers laat de gezonde doorworteling zien van een eenjarige PKG graslandzode (foto: M. Leesberg, augustus 2022)

Derde ronde BBM weer goed ontvangen!

Inmiddels is de inschrijfperiode voor de derde ronde van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) afgesloten. We zien ook nu dat er enthousiasme is vanuit de leden. Met 150 nieuwe inschrijvingen tellen we nu in totaal 450 deelnemers.

Volg de link voor meer informatie: https://anbbrabant.nl/2023/06/19/132-nieuwe-deelnemers-aan-de-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij-bbm/

 

 

 

 

Bijeenkomst GOB 26 januari 2023 ‘Duurzame gronduitgifte’

Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Wat zijn de resultaten van hun inspanningen? En wat is de volgende stap?

Het draagvlak voor duurzame gronduitgifte wordt breder. Na de Provincie en het GOB sluiten ook andere grondeigenaren zich aan, zij het onder eigen voorwaarden. Op 26 januari vond de vierde bijeenkomst ‘Duurzame gronduitgifte’ plaats in Biezenmortel. Lees het verslag onder de volgende link:

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/versterkte-inzet-op-duurzame-gronduitgifte-in-brabant

Win € 5.000 voor jouw natuurplan:

nieuws van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB):

Ben je agrariër in Brabant en heb je een mooi idee om meer natuur te realiseren? Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en provincie Noord-Brabant belonen dit jaar opnieuw drie originele en betekenisvolle natuurplannen met een eenmalige bijdrage van 5.000 euro.

Stuur jouw plan (maximaal 2 A4) uiterlijk 6 juni in via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl, dan maak je kans op het prijzengeld.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand, die op 29 juni wordt gehouden bij Inspiratiebedrijf Natuurinclusieve Landbouw biologische boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek.
Lees hier meer over het progamma van deze bijeenkomst.

Lees ook de flyer over de prijsvraag Natuur in Eigen Hand.

Op weg naar landschaps- en natuurinclusieve landbouw als nieuwe norm

Deze prijsvraag draagt bij aan de ambities van de provincie voor natuur, maar ook voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met deze prijsvraag wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

meer weten: https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/nieuws/page/2

Bij elkaar op het erf kijken

Onder een stralend voorjaarszonnetje waren een dertigtal geïnteresseerden te gast op het melkveebedrijf ‘Doortjeshoeve’ van de familie Linschoten. Wat trok deze mensen naar de Neterselsedijk te Lage Mierde?

Van problematiek naar samenwerking

Stikstofproblematiek, stalaanpassing,  beregeningsverbod… betekent transitie van de agrarische sector dan altijd een beperking? Of kan het ook anders? Het netwerk ‘Goed Boeren’ wil een eerlijke boterham kunnen verdienen in Brabant, in samenwerking met natuur, biodiversiteit en landschap. Dat is geen eenvoudige opgave.

Bij elkaar op het erf kijken met ‘Goed Boeren’

De aangesloten boeren nodigen elkaar uit op hun erf om te laten zien hoe zij werken aan een ‘natuurinclusief bedrijf’. Het melkveebedrijf van Frank, Yvonne en Corné Linschoten heeft zes jaren geleden gekozen voor de omschakeling naar biologisch. Het was een hele oefening om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen, met de harde eis van niet meer dan 2 grootvee eenheden (GVE) per hectare. Alle eiwit van eigen land, dat betekent geen mais meer, maar granen en natuurgras.

Minder melk per koe

“Zeker, dat zie je terug in de melkgift”, zegt Frank, “maar met 6000kg melk per koe per jaar kan je er ook komen, als je de kosten maar laag houdt!”. Een stukje natuurbeheer erbij, daarmee kon het bedrijfsmodel afgerond worden. Zodanig zelfs, dat zoon Corné er ook brood in ziet.

Biodiversiteitsmonitor

De familie Linschoten heeft de veestapel wel in moeten krimpen. Na twee schrale omschakelings-jaren hebben ze het SKAL-certificaat binnen kunnen halen. Als biologische boer gelden er andere prijzen voor je producten en dan blijkt dat een familiebedrijf met 70 melkkoeien en enkele vleesrunderen rendabel kan zijn. De melk levert meer op per liter en ook voor het vlees wordt meer betaald. Met die gedachte hebben ze nu een boerderijwinkel en een melktap aan huis.

Toen de mogelijkheid voorbijkwam om aan te sluiten bij de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) van Brabants Bodem hebben ze zich aangesloten. En dan blijkt dat je als biologische melkveehouder al veel groene vinkjes kunt zetten.  Met deze bedrijfsvoering voldoet Doortjeshoeve voor de ‘Handreiking natuurinclusieve melkveehouders’ van provincie Noord-Brabant al ruimschoots aan de normen voor extensivering, ruime weidegang en punten op de indicatoren van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor.

Mesttekort???! Hoe zit dat dan?

Het mag raar klinken in het Brabant van vandaag, maar biologische mest blijkt duur betaald te moeten worden. Toch wil de familie geen gebruik maken van de ruimte om een klein percentage gangbare mest  bij te mengen. Frank verklaart dat je echt anders gaat denken als je je twee jaren lang zo hebt moeten inzetten voor de omschakeling naar biologisch en nu, vier jaren verder, ziet dat er weer vogels op je percelen broeden, je bodemleven rijker wordt en je dieren gezonder zijn.

Meer weten: https://www.goedboeren.nl/

 

Gastvrij onthaal bij de ijssalon van de Familie Houbraken te Bergeijk

Wij zijn de familie Houbraken uit Bergeijk en we hebben een gemengd agrarisch bedrijf met melkkoeien en we telen en drogen taxus voor medicijnen.

Daarnaast produceert mijn vrouw ijs van de melk van onze koeien en verkopen deze in onze ijssalon, genaamd “Koetje Kaat”.

Afb.: Ons zonnige terras heeft uitzicht over het beekdal (Foto: Tonny Houbraken)

Tegen de feestdagen, Kerst en Oud en Nieuwjaar maakt en verkoopt ze ook lekkere ijstaarten.

Alles hierover kun je vinden en bestellen via onze website www.koetjekaat.nl

Sinds dit jaar hebben we ook een melktap en een koffiepunt. We zijn ook bezig met het bedrijf natuur inclusief in te richten.

Verder werken we met een paar boeren samen om EVZ De Run te onderhouden. Dit in samenwerking met het waterschap en gemeenten Eersel en Bergeijk. ANV Kempenland heeft hierin een adviserende functie. Het is leuk werk en alles bij elkaar hebben we een leuk en afwisselend bedrijf.

Geen dag is hetzelfde.

Groeten  Familie Houbraken

Afb..: De koeienstal van de familie Houbraken (Foto: T. Houbraken)

 

Ontwikkelingen met natte teelten

Paludicultuur, een nieuw woord? Welnee, Nederland kent een rijke historie op het gebied van natte teelten. Denk maar aan de grienden waar wilgentenen en riet geteeld werden, maar ook veenmos, kroosvaren, lisdodde… Geen gangbare teelten in het moderne spectrum, is er potentie?

Welja, zegt Aldert van der Weeren, Hollander van geboorte, maar hij experimenteert met de teelt van lisdodde op zijn bedrijf in de Eiffel, Duitsland. ‘Dit product blijft mij verrassen’, vertelt hij, ’nadat de ganzen de eerste aanplant opgevreten hadden, groeit het nu lekker door. Maar voordat je de naam paludicultuur er aan kunt hangen moet je wel zeker zijn dat het hoofddoel is om koolstof vast te houden in de bodem.’

producten van natte teelten

CO2 vastleggen is een hot item in deze tijd. Peilverhoging wordt vaak als remedie gezien, maar welke functies kan een perceel dan nog dienen? Het is een van de vragen van deze tijd. Water vasthouden voor droge periodes is weer een ander aspect van hetzelfde thema.

We zijn te gast bij een demonstratie van de pilot paludicultuur/natte teelten bij de familie Swinkels te Helmond. Op deze 2e novemberdag hoor je geen klagen over de belangstelling voor het project. Het gaat om een pilot in het kader van het Interregproject Carbon Connects, door Waterschap Aa & Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. In Carbon Connects wordt gewerkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot vanuit gedraineerde veenbodems door natte, duurzame vormen van landgebruik en introductie van innovatieve bedrijfsmodellen. Aldert werkt aan innovaties in producten van wetlands en aan verbetering van machines voor natte teelten.

Ruwvoer en potgrond

‘In juni kun je de lisdodde oogsten als veevoer,’ vertelt Aldert. ‘Dan is de stengel mals en eiwitrijk, koeien vinden het lekkerder dan mais en de opbrengst is concurrerend.’

Een belangrijke toepassing is de verwerking tot voedingsbodem voor potplanten om potgrond te kunnen vervangen. Fossiele veenpotgrond mag in Engeland al niet meer gebruikt worden, hier zal een verbod niet lang meer op zich laten wachten.

Duurzame bouwmaterialen

Aldert laat zien hoe de vlezige wortel van de lisdodde eetbaar is, we mogen zelfs proeven. Ook laat hij de vezelige structuur van de stengels voelen aan de aanwezigen bij het proefveld van de familie  Swinkels. ‘Het is een prachtig product om bouwmaterialen van te maken. Lisdodde legt langdurig koolstof vast en kan producten vervangen die bij de productie veel energie kosten, zoals piepschuim, rockwool en houtvezel. Bouwmaterialen van lisdodde zijn duurzaam, licht, sterk en van nature brandwerend, waterafstotend en schimmelwerend.’

 

Afb.: duurzame bouwmaterialen van lisdodde (Foto M.Leesberg)

Smakelijke oesterzwammen

Verderop, in de schuur, mogen we alle producten bekijken, maar eerst krijgen we nog een demonstratie van de oesterzwammenkweek op substraat van lisdodde. Bij Verbruggen Paddenstoelen te Erp wordt broed van oesterzwammen geënt in een geperst blok van lisdoddevezels. Terwijl de paddenstoel groeit bouwt ze met haar myceliumdraden een netwerk binnen het blok, waarmee de vezels krachtig verbonden worden tot een samenhangende massa, die van het lisdoddeblok een stapelbaar en belastbaar bouwblok maakt om wanden mee te construeren. ‘En de smaak van de paddenstoelen is zoveel beter dan op koffiedrap!’, weet Aldert.

Afb: Oesterzwammenkweek als voorbereiding op bouwelementen (foto: M. Leesberg)

Oogsten op natte bodem

Wij zijn intussen wel nieuwsgierig hoe de lisdodde geoogst kan worden op die natte bodem. De lisdodde heeft geen hinder van hoge waterstanden waardoor de percelen gerust ingezet kunnen worden voor piekwateropvang. Maar als er geoogst moet worden, dan is de lage draagkracht van de bodem wel een punt van zorg.

Bij de inrichting van het lisdoddeperceel bij de familie ………………. is tevoren peilgestuurde drainage aangelegd. Een pomp op zonneenergie maakt het mogelijk om de waterstand te verhogen, maar ook om het water af te laten. Bij de demonstratie stond er nog een dun laagje water op.

In de Engelse kustgebieden, the wetlands, is al veel ervaring opgedaan met natte teelten. Dus het loont de moeite om eens over de heg te kijken welke technieken daar ontwikkeld zijn. Loonwerkbedrijf Wellink uit Groenlo is daar gaan buurten. Wellink zet speciaal in op bosbeheer met rupsvoertuigen en ‘amphibious equipment’. Met superlicht materieel op rupsbanden beweegt zijn oogstcombinatie gemakkelijk door het drassige land en door de snede juist boven het water af te zetten, direct te hakselen en de pulp in de container te blazen kan de oogst droog binnengehaald worden. Dat is belangrijk voor elke toepassing.

Afb.: Een baan lisdodde is geoogst (Foto M. Leesberg)

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) / RVO

Voor leren over duurzame landbouw of omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw zijn ook ander middelen beschikbaar. Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u subsidie of een voucher aanvragen. 

Bericht van de website van RVO:

Vanaf 1 november 2021 kunt u subsidie aanvragen voor 3 onderdelen van de SABE. Als u samen met andere agrariërs wilt leren over duurzame landbouw. Maar ook voor omschakeling naar duur-zame landbouw. Of als uw bedrijf al verduurzaamd is en u uw kennis wilt delen.  (Wees er snel bij!)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/bedrijfsplan-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw

Project organiseren om samen te leren  

Organiseert u voor een groep agrariërs een project om samen te leren over duurzame landbouw? Gaat uw project bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot. Hiervoor kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen. Lees meer op Samen leren in project over duurzame landbouw.

Bedrijfsplan voor omschakeling 

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? U kunt vanaf 1 november 2021 een voucher aanvragen om hiervoor een bedrijfsplan te laten maken door een erkend bedrijfsadviseur. Lees meer op Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Kennis delen als demonstratiebedrijf  

Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Dan kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen om demonstratiebedrijf te worden. Lees meer op Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf

Nieuwe kansen met NIL

Voor de subsidieregeling Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) is een nieuw traject opgestart. Ondernemers die streven naar een meer natuur inclusieve bedrijfsvoering kunnen hier een aanvraag voor indienen. In de basis wordt daarvoor een “doorontwikkelplan” ingediend waarin wordt gemotiveerd hoe extra natuurwaarden worden gecreëerd voor bodem, landschap en biodiversiteit in balans met een gezond economisch model. De toegewezen subsidie dient dan te worden benut om een volwaardig natuur inclusief bedrijfsplan op te stellen.

Resultaten tellen

Inmiddels zijn er zo’n 60 subsidieaanvragen goedgekeurd, waarvan al weer 30 bedrijfsplannen zijn ingediend.

Extra budget

Recentelijk is extra budget toegekend aan dit programma waardoor in totaal ruimte is voor 100 subsidieaanvragen. De toelatingscriteria zijn echter wel aangescherpt. De regeling is voor grondgebonden veehouders met minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik, welke voor meer dan 50% gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact op met één van de ondernemerscoaches die hierover met u in gesprek gaan en de mogelijkheden onderzoeken.

Frans Verouden | 06 269 069 81 | info@fransverouden.nl
Gerard Willems | 06 21 23 26 16 | gerard.willems@zlto.nl
Maartje Verhulst | 06 18 86 76 80 | agrowcreation@gmail.com