Gastvrij onthaal bij de ijssalon van de Familie Houbraken te Bergeijk

Wij zijn de familie Houbraken uit Bergeijk en we hebben een gemengd agrarisch bedrijf met melkkoeien en we telen en drogen taxus voor medicijnen.

Daarnaast produceert mijn vrouw ijs van de melk van onze koeien en verkopen deze in onze ijssalon, genaamd “Koetje Kaat”.

Afb.: Ons zonnige terras heeft uitzicht over het beekdal (Foto: Tonny Houbraken)

Tegen de feestdagen, Kerst en Oud en Nieuwjaar maakt en verkoopt ze ook lekkere ijstaarten.

Alles hierover kun je vinden en bestellen via onze website www.koetjekaat.nl

Sinds dit jaar hebben we ook een melktap en een koffiepunt. We zijn ook bezig met het bedrijf natuur inclusief in te richten.

Verder werken we met een paar boeren samen om EVZ De Run te onderhouden. Dit in samenwerking met het waterschap en gemeenten Eersel en Bergeijk. ANV Kempenland heeft hierin een adviserende functie. Het is leuk werk en alles bij elkaar hebben we een leuk en afwisselend bedrijf.

Geen dag is hetzelfde.

Groeten  Familie Houbraken

Afb..: De koeienstal van de familie Houbraken (Foto: T. Houbraken)

 

Ontwikkelingen met natte teelten

Paludicultuur, een nieuw woord? Welnee, Nederland kent een rijke historie op het gebied van natte teelten. Denk maar aan de grienden waar wilgentenen en riet geteeld werden, maar ook veenmos, kroosvaren, lisdodde… Geen gangbare teelten in het moderne spectrum, is er potentie?

Welja, zegt Aldert van der Weeren, Hollander van geboorte, maar hij experimenteert met de teelt van lisdodde op zijn bedrijf in de Eiffel, Duitsland. ‘Dit product blijft mij verrassen’, vertelt hij, ’nadat de ganzen de eerste aanplant opgevreten hadden, groeit het nu lekker door. Maar voordat je de naam paludicultuur er aan kunt hangen moet je wel zeker zijn dat het hoofddoel is om koolstof vast te houden in de bodem.’

producten van natte teelten

CO2 vastleggen is een hot item in deze tijd. Peilverhoging wordt vaak als remedie gezien, maar welke functies kan een perceel dan nog dienen? Het is een van de vragen van deze tijd. Water vasthouden voor droge periodes is weer een ander aspect van hetzelfde thema.

We zijn te gast bij een demonstratie van de pilot paludicultuur/natte teelten bij de familie Swinkels te Helmond. Op deze 2e novemberdag hoor je geen klagen over de belangstelling voor het project. Het gaat om een pilot in het kader van het Interregproject Carbon Connects, door Waterschap Aa & Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. In Carbon Connects wordt gewerkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot vanuit gedraineerde veenbodems door natte, duurzame vormen van landgebruik en introductie van innovatieve bedrijfsmodellen. Aldert werkt aan innovaties in producten van wetlands en aan verbetering van machines voor natte teelten.

Ruwvoer en potgrond

‘In juni kun je de lisdodde oogsten als veevoer,’ vertelt Aldert. ‘Dan is de stengel mals en eiwitrijk, koeien vinden het lekkerder dan mais en de opbrengst is concurrerend.’

Een belangrijke toepassing is de verwerking tot voedingsbodem voor potplanten om potgrond te kunnen vervangen. Fossiele veenpotgrond mag in Engeland al niet meer gebruikt worden, hier zal een verbod niet lang meer op zich laten wachten.

Duurzame bouwmaterialen

Aldert laat zien hoe de vlezige wortel van de lisdodde eetbaar is, we mogen zelfs proeven. Ook laat hij de vezelige structuur van de stengels voelen aan de aanwezigen bij het proefveld van de familie  Swinkels. ‘Het is een prachtig product om bouwmaterialen van te maken. Lisdodde legt langdurig koolstof vast en kan producten vervangen die bij de productie veel energie kosten, zoals piepschuim, rockwool en houtvezel. Bouwmaterialen van lisdodde zijn duurzaam, licht, sterk en van nature brandwerend, waterafstotend en schimmelwerend.’

 

Afb.: duurzame bouwmaterialen van lisdodde (Foto M.Leesberg)

Smakelijke oesterzwammen

Verderop, in de schuur, mogen we alle producten bekijken, maar eerst krijgen we nog een demonstratie van de oesterzwammenkweek op substraat van lisdodde. Bij Verbruggen Paddenstoelen te Erp wordt broed van oesterzwammen geënt in een geperst blok van lisdoddevezels. Terwijl de paddenstoel groeit bouwt ze met haar myceliumdraden een netwerk binnen het blok, waarmee de vezels krachtig verbonden worden tot een samenhangende massa, die van het lisdoddeblok een stapelbaar en belastbaar bouwblok maakt om wanden mee te construeren. ‘En de smaak van de paddenstoelen is zoveel beter dan op koffiedrap!’, weet Aldert.

Afb: Oesterzwammenkweek als voorbereiding op bouwelementen (foto: M. Leesberg)

Oogsten op natte bodem

Wij zijn intussen wel nieuwsgierig hoe de lisdodde geoogst kan worden op die natte bodem. De lisdodde heeft geen hinder van hoge waterstanden waardoor de percelen gerust ingezet kunnen worden voor piekwateropvang. Maar als er geoogst moet worden, dan is de lage draagkracht van de bodem wel een punt van zorg.

Bij de inrichting van het lisdoddeperceel bij de familie ………………. is tevoren peilgestuurde drainage aangelegd. Een pomp op zonneenergie maakt het mogelijk om de waterstand te verhogen, maar ook om het water af te laten. Bij de demonstratie stond er nog een dun laagje water op.

In de Engelse kustgebieden, the wetlands, is al veel ervaring opgedaan met natte teelten. Dus het loont de moeite om eens over de heg te kijken welke technieken daar ontwikkeld zijn. Loonwerkbedrijf Wellink uit Groenlo is daar gaan buurten. Wellink zet speciaal in op bosbeheer met rupsvoertuigen en ‘amphibious equipment’. Met superlicht materieel op rupsbanden beweegt zijn oogstcombinatie gemakkelijk door het drassige land en door de snede juist boven het water af te zetten, direct te hakselen en de pulp in de container te blazen kan de oogst droog binnengehaald worden. Dat is belangrijk voor elke toepassing.

Afb.: Een baan lisdodde is geoogst (Foto M. Leesberg)

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) / RVO

Voor leren over duurzame landbouw of omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw zijn ook ander middelen beschikbaar. Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u subsidie of een voucher aanvragen. 

Bericht van de website van RVO:

Vanaf 1 november 2021 kunt u subsidie aanvragen voor 3 onderdelen van de SABE. Als u samen met andere agrariërs wilt leren over duurzame landbouw. Maar ook voor omschakeling naar duur-zame landbouw. Of als uw bedrijf al verduurzaamd is en u uw kennis wilt delen.  (Wees er snel bij!)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/bedrijfsplan-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw

Project organiseren om samen te leren  

Organiseert u voor een groep agrariërs een project om samen te leren over duurzame landbouw? Gaat uw project bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot. Hiervoor kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen. Lees meer op Samen leren in project over duurzame landbouw.

Bedrijfsplan voor omschakeling 

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? U kunt vanaf 1 november 2021 een voucher aanvragen om hiervoor een bedrijfsplan te laten maken door een erkend bedrijfsadviseur. Lees meer op Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Kennis delen als demonstratiebedrijf  

Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Dan kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen om demonstratiebedrijf te worden. Lees meer op Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf

Nieuwe kansen met NIL

Voor de subsidieregeling Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) is een nieuw traject opgestart. Ondernemers die streven naar een meer natuur inclusieve bedrijfsvoering kunnen hier een aanvraag voor indienen. In de basis wordt daarvoor een “doorontwikkelplan” ingediend waarin wordt gemotiveerd hoe extra natuurwaarden worden gecreëerd voor bodem, landschap en biodiversiteit in balans met een gezond economisch model. De toegewezen subsidie dient dan te worden benut om een volwaardig natuur inclusief bedrijfsplan op te stellen.

Resultaten tellen

Inmiddels zijn er zo’n 60 subsidieaanvragen goedgekeurd, waarvan al weer 30 bedrijfsplannen zijn ingediend.

Extra budget

Recentelijk is extra budget toegekend aan dit programma waardoor in totaal ruimte is voor 100 subsidieaanvragen. De toelatingscriteria zijn echter wel aangescherpt. De regeling is voor grondgebonden veehouders met minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik, welke voor meer dan 50% gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact op met één van de ondernemerscoaches die hierover met u in gesprek gaan en de mogelijkheden onderzoeken.

Frans Verouden | 06 269 069 81 | info@fransverouden.nl
Gerard Willems | 06 21 23 26 16 | gerard.willems@zlto.nl
Maartje Verhulst | 06 18 86 76 80 | agrowcreation@gmail.com