Bij elkaar op het erf kijken

Onder een stralend voorjaarszonnetje waren een dertigtal geïnteresseerden te gast op het melkveebedrijf ‘Doortjeshoeve’ van de familie Linschoten. Wat trok deze mensen naar de Neterselsedijk te Lage Mierde?

Van problematiek naar samenwerking

Stikstofproblematiek, stalaanpassing,  beregeningsverbod… betekent transitie van de agrarische sector dan altijd een beperking? Of kan het ook anders? Het netwerk ‘Goed Boeren’ wil een eerlijke boterham kunnen verdienen in Brabant, in samenwerking met natuur, biodiversiteit en landschap. Dat is geen eenvoudige opgave.

Bij elkaar op het erf kijken met ‘Goed Boeren’

De aangesloten boeren nodigen elkaar uit op hun erf om te laten zien hoe zij werken aan een ‘natuurinclusief bedrijf’. Het melkveebedrijf van Frank, Yvonne en Corné Linschoten heeft zes jaren geleden gekozen voor de omschakeling naar biologisch. Het was een hele oefening om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen, met de harde eis van niet meer dan 2 grootvee eenheden (GVE) per hectare. Alle eiwit van eigen land, dat betekent geen mais meer, maar granen en natuurgras.

Minder melk per koe

“Zeker, dat zie je terug in de melkgift”, zegt Frank, “maar met 6000kg melk per koe per jaar kan je er ook komen, als je de kosten maar laag houdt!”. Een stukje natuurbeheer erbij, daarmee kon het bedrijfsmodel afgerond worden. Zodanig zelfs, dat zoon Corné er ook brood in ziet.

Biodiversiteitsmonitor

De familie Linschoten heeft de veestapel wel in moeten krimpen. Na twee schrale omschakelings-jaren hebben ze het SKAL-certificaat binnen kunnen halen. Als biologische boer gelden er andere prijzen voor je producten en dan blijkt dat een familiebedrijf met 70 melkkoeien en enkele vleesrunderen rendabel kan zijn. De melk levert meer op per liter en ook voor het vlees wordt meer betaald. Met die gedachte hebben ze nu een boerderijwinkel en een melktap aan huis.

Toen de mogelijkheid voorbijkwam om aan te sluiten bij de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) van Brabants Bodem hebben ze zich aangesloten. En dan blijkt dat je als biologische melkveehouder al veel groene vinkjes kunt zetten.  Met deze bedrijfsvoering voldoet Doortjeshoeve voor de ‘Handreiking natuurinclusieve melkveehouders’ van provincie Noord-Brabant al ruimschoots aan de normen voor extensivering, ruime weidegang en punten op de indicatoren van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor.

Mesttekort???! Hoe zit dat dan?

Het mag raar klinken in het Brabant van vandaag, maar biologische mest blijkt duur betaald te moeten worden. Toch wil de familie geen gebruik maken van de ruimte om een klein percentage gangbare mest  bij te mengen. Frank verklaart dat je echt anders gaat denken als je je twee jaren lang zo hebt moeten inzetten voor de omschakeling naar biologisch en nu, vier jaren verder, ziet dat er weer vogels op je percelen broeden, je bodemleven rijker wordt en je dieren gezonder zijn.

Meer weten: https://www.goedboeren.nl/

 

Landcooperatie ‘Dal van de Kleine Beerze’ nodigt u uit: Biologische glastuinbouw en Boer-Burgerpicknicktafel onthullen

Interesse in het werk van de biologische boeren en tuinders van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze? Kom dan op 10 juni 2018 van 10.30 – 13.00 uur naar Oirschot Organics in Middelbeers en laat u informeren over de ontwikkelingen rondom de biologische glastuinbouw en kringloopsamenwerking in de regio. Ga vervolgens in gesprek met boeren en burgers tijdens de eerste Boer-Burgerdialoog van dit jaar.

De Boer-Burgerdialoog is de manier van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze om burgers en boeren letterlijk aan tafel te krijgen om ‘natuurlijke’ thema’s te delen en te bediscussiëren. Doel: bewustwording van het idee dat boeren en burgers samen inspraak hebben in hoe hun groene leefomgeving er uit kan (komen te) zien. De Landcoöperatie is dan ook trots dat tijdens deze eerste Boer-Burgerdialoog van het jaar de eerste Boer-Burgerpicknicktafel feestelijk onthuld zal worden. Die tafel krijgt vanzelfsprekend meteen de vuurdoop voor een goed gesprek over biologische glastuinbouw en kringloopsamenwerking tussen lokale boeren, de Boer-Burgerdialoog.

Tevens staan er een rondleiding over het biologische glastuinbedrijf van Jorrit Jonkers en een wandeling langs de Kleine Beerze op het programma. Tijdens de wandeling krijgt u inzicht in waarmee Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze zich bezighoudt en wat dat voor u als burger betekent.

De Boer-Burgerdialogen worden georganiseerd door Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, voor boeren én burgers. Meer informatie op www.dalvandekleinebeerze.nl. Wilt u aanschuiven bij de Boer-Burgerdialoog? Meld u aan met een mailtje naar info@dalvandekleinebeerze.nl.

 

Genodigden:                    belangstellende burgers en boeren uit de regio

Datum en tijdstip:           zondag 10 juni van 10.30-13.00 uur

Locatie en adres:             Oirschot Organics, Molenbroekseweg 2, 5091 TG Middelbeers

 

Programma

10.30 uur Inloop met koffie, thee en iets lekkers

10.45 uur Ontvangst door Jorrit Jonkers (eigenaar Oirschot Organics BV) en door Herman Wevers (voorzitter Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze)

Onthulling van de eerste Boer-Burgerpicknicktafel  

11.15 uur Rondleiding over het bedrijf en wandeling langs de Kleine Beerze: laat u inspireren door de biologische glastuinbouw en maak kennis met het werk van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

12.30 uur Start Boer-Burger Dialoog: Inwijding van de Boer-Burger picknicktafel: Ga samen met boeren en burgers rond de tafel over biodiversiteit, de kringloop van het bedrijf in samenwerking met andere boeren en het leven met de natuur

13.00 uur Afsluiting

Achtergrondinformatie:

Het bedrijf Oirschot Organics BV van Jorrit Jonkers is een van de circa 15 gespecialiseerde biologische glastuinbouwbedrijven in Nederland. Rond 1999-2000 begon het bedrijf met biologische glastuinbouw. Het bedrijf bestaat uit twee vestigingen, een in Spoordonk waar dit jaar tros- en snoeptomaten worden geteeld en het andere bedrijf is in Middelbeers waar momenteel komkommers en paprika’s worden geteeld. In totaal beschikt Oirschot Organics over een kleine 4 hectare aan kassen. Zoals vanzelfsprekend bij biologische teelt staan de planten in de volle grond. Het bedrijf plant de planten in de (zand)grond, gebruikt natuurlijke meststoffen en staat voor de biologische bestrijding van ongewenste ziekten en plagen. Jorrit Jonkers werkt nauw samen met geitenboer Michael Borsten, ook pachter van de Landcoöperatie, in kringloop. Zo eten Michael’s geiten de komkommers en paprika’s van Jorrit, die niet geschikt zijn voor de verkoop. Jorrit gebruikt de mest van de geiten van Michael in de kassen.

Verder maakt Jorrit in zijn bedrijf gebruik van een duurzame energievoorziening. Dat vertelt hij u graag tijdens de rondleiding.

http://www.dalvandekleinebeerze.nl/nieuws/10-juni-de-1ste-boer-burgerdialoog-van-2018/

Baestlezing over Biologisch-Dynamische landbouw

foto: website landgoed de Baest

Landgoed de Baest organiseert een driemaandelijkse lezingencyclus over actuele onderwerpen op het gebied van landbouw in relatie tot natuur, in de zomer gecombineerd met buitenpraktijk.

De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 20/3 in de 18e eeuwse Eikenhoef op het landgoed.

Titel: ‘Biologisch-dynamische landbouw, de aarde behoeden, de mens voeden’

René van Groenen voert u mee in de wereld van zijn specialisme: veredeling van zaadvaste groentenrassen in een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. René kan u prachtige resultaten laten zien!

Uw komst graag aanmelden op kantoor@landgoedbaest.nl

dinsdag 20/3, 20.00u (inloop 19.30u)

dr Jan van de Mortellaan 3,

5091 JJ Oostelbeers