14 april, Dag van De Landcoöperatie!

Op zondag 14 april wil Landcoöperatie Dal van Kleine en Groote Beerze van 13.00 – 16.00 uur een feestelijke aftrap houden voor een nieuw concept:

* een groter gebied, opstart vereniging met lidmaatschap en grondinvestering *

Kom kijken en luisteren! Er wordt geproefd, gevierd en er zijn activiteiten,

Contactpersoon activiteiten commissie: Ria Bernards , 06 20194729, ria.bernards@hetnet.nl

 

Word wijs met het Wintercollege van BoerenNatuur Brabant!

De eerste maanden van het jaar is het tijd voor plannenmakerij en om nog weer wat bij te leren. BoerenNatuur Brabant is dit jaar goed gestart met drie webinars voor de deelnemers. Ze konden elk op een warme belangstelling rekenen. De webinars zijn opgenomen zodat je nog eens rustig terug kunt kijken.

  1. Monitoring ANLb, oa. weidevogels, akkervogels/ patrijzen

Aan het woord Fien Oost van Brabants Landschap (de opname staakt helaas na 37 minuten)

 

  1. Beheereenheid Vogelakker, de teelt van Luzerne PKG en Natuurbraakstroken

Een duo-college van Carlo Braat (ZeeBra) en Pim Clotscher (Neutkens Zaden)

 

  1. GLB in relatie tot ANLb

Een heldere wegwijs in deze ingewikkelde materie met actuele wijzigingen, door Erik van Moorsel (ZeeBra) en John Bal (Arvalis)

Video-opname webinar GLB/ANLb: klik hier! en even doorscrollen

Ook als slidepresentatie

Voor wie liever op eigen tempo er doorheen gaat zijn de slidespresentatie, indien beschikbaar, te vinden op: https://boerennatuurbrabant.nl/webinars/

Webinar BBM: 21 maart 20.30u, terugkijken zie onder

Melkveeboeren opgelet:

BoerenNatuur Brabant organiseert een webinar met uitleg over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) op donderdagavond 21 maart om 20.30u.

Aanmelden voor de webinar? Makkelijk!

Stuur een mail met vermelding ‘Aanmelding webinar 21 maart’ naar:

Je krijgt dan tijdig een link naar de webinar toegestuurd

Mocht dit bericht jou te laat  bereiken, dan kun je terugkijken op de website van BoerenNatuurBrabant onder kennisdeling/webinars

De Kartuizer vlechtstijl in Hilvarenbeek

Werkgebied De Hilver, ANV Kempenland organiseerde begin dit jaar een workshop Vlechtheggen in Hilvarenbeek en de belangstelling was groot! Maar liefst 20 deelnemers waren benieuwd naar dit eeuwenoud boerenambacht. De dag was fantastisch verlopen en de weergoden waren ons goed gezind, na een lange periode van regen. Heel de dag heeft het zonnetje geschenen. Veel dank aan Ans en Fre van Dal voor de locatie, de heerlijke lunch en de foto’s. Arjen Stoop dank voor je wijze lessen.

Eerst even kort wat is dat nou; heggenvlechten. Dit ambacht is ontstaan om heggen en houtwallen ondoordringbaar te maken. Op de eerste plaats was dat om de gewassen op de akkers te beschermen van wild en vee, en veel later juist om de koeien en schapen in de wei te houden. Met de introductie van prikkeldraad 100 jaar geleden, is het heggenvlechten snel de rug toegekeerd. Maar het heggenvlechten komt stilletjes aan terug…. Hoezo dan?

  • Nog steeds de dichte, groene afscheiding; Niet meer rond akkers maar wel langs fietspaden, rond erven, boomgaard, bedrijventerreinen. Een gevlochten heg is makkelijk onderhouden en met de nodige doornstruiken is die nog steeds ondoordringbaar voor mensen, honden en vee.
  • Voor de natuur en biodiversiteit; Een goed gevlochten heg zit onderin goed dicht, met veel grote en kleine fijne takken die veel bescherming bieden aan kleine zoogdieren en zangvogels.

Er zijn nog veel meer redenen, maar ook een belangrijke is dat het heggen vlechten een fantastische bezigheid is. Heerlijk fysiek aan de slag in het landschap maar ook gevoelig maatwerk leveren. En dat hebben gedaan!

Om 10 uur was er een aftrap in de kantine, door Arjen Stoop van Brabants Landschap. De basisprincipes van de kartuizer vlechtstijl werden kort doorlopen; wat zijn de verschillende stappen die erbij komen kijken. Nu de theorie was geen enkel probleem, op naar de praktijk…..

Aan de slag!

Buiten op het perceel van Fré stond een mooie gemengde brede haag van 90 meter lang van zo’n 8 jaar oud. Eerste stap was de haag te ontdoen rozen. Deze zijn heel moeilijk te vlechten. Met 20 personen was dat zo gebeurd. Nu komt het echte werk;

  • de heg wordt beoordeeld, in welke richting wordt de heg gevlecht (met slootwater mee);
  • De zijkanten van de heg worden op gesnoeid. Daarbij moesten we opletten dat we ‘kapstokken’ lieten staan. Bij het leggen van de stammen kunnen we deze beter inhaken, waardoor het vlechtwerk steviger wordt
  • Het kiezen van de staanders en liggers. Staanders blijven staan om de 1,20 – 1,50 m. De liggers worden allemaal gevlochten naar een 1 kant.

En daarna is het kwestie van beginnen. Al doende leert men. In kleine groepjes van 4 à 5 personen werden de liggers ingezaagd/ gekapt en de eerste stammen werden om de staanders gevlochten. Wat erg op viel bij het werk dat je continu bezig bent met elkaar. ‘Wat is de staander?’ ‘Kunnen we deze leggen?’  Dit zijn opmerkingen die elke keer voorbijkomen. Het is gevarieerd werk met uiteindelijk een prachtig eindresultaat.

We morgen terugkijken op een hele fijne dag. Bij deze willen we Fré en Ans bedanken voor de gastvrijheid. Alle deelnemers is van koffie, thee en een heerlijke lunch voorzien; geweldig verzorgd! Arjen; heel erg bedankt voor je uitleg en enthousiasme!

We hebben afgesproken om dit voorjaar te gaan kijken, wat het echte resultaat is geworden. Dan zijn er weer nieuwe scheuten ontwikkeld, en kunnen we kijken hoe de haag zich heeft herpakt.  Wij nemen contact op met de deelnemers. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, laat dat weten aan info@anvkempenland.nl

Laatste opmerking: Wilt u meer informatie over het heggenvlechten, dan kunt u het instructieboekje bestellen of downloaden bij stichting Kartuizerklooster Sinte Sophie van Constantinopel: www.kartuizerklooster.nl | info@kartuizerklooster.nl

Nelis Klaasen

Meer weten: info@anvkempenland.nl

 

 

Rozen verwijderen voor het werk begint

   

Diep inkappen om te kunnen buigen

Januari: Een flink deel is al gelegd (Foto’s: A.v.Dal)

Maart: de gevlochten heg loopt uit (Foto: A. Marree)

 

 

Productief kruidenrijk Grasland

Inmiddels is er ruimschoots ervaring opgedaan met kruidenrijk grasland. Voor veel boeren past het prima in de bedrijfsvoering en het levert goede resultaten voor de melkproductie. Zeker voor deelnemers aan de BBM-regeling is het een aantrekkelijk alternatief.

Voordelen

De teelt vraagt minder hulpstoffen omdat de vlinderbloemigen in het zaadmengsel stikstof uit de lucht binden en de kruiden hebben minder behoefte aan beregening. Daarnaast gooit PKG hoge ogen voor bodemgezondheid, watervasthouden en biodiversiteit met de diepwortelende, bloeiende kruiden.

Meer weten?

De stimuleringsprojecten zijn afgerond, maar wie zich goed wil informeren kan terugkijken naar de presentatie en de webinar op de website van Boeren Natuur Brabant. De webinars zijn zeer de moeite waard: klik hier!

Afb: Henk Kerkers laat de gezonde doorworteling zien van een eenjarige PKG graslandzode (foto: M. Leesberg, augustus 2022)

Melkveehouders opgelet: Nieuwe ronde BBM, Inschrijven vóór 15 april!

Vanwege het enthousiasme van de deelnemende melkveehouders kan een vierde ronde BBM (Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij) van start. Er is nu plaats voor 200 nieuwe deelnemers. Provincie Noord-Brabant maakt dit mogelijk met een reservering van 4,5 miljoen euro.

Tweesnijdend mes

Bij de BBM snijdt het mes van twee kanten. Enerzijds beloont de regeling de duurzaamheid van je bedrijf en de maatregelen die je nog gaat nemen. Anderzijds krijgt de boer met de 13 indicatoren een bedieningspaneel in handen waarmee hij of zij het bedrijf gericht kan sturen naar verhoging van duurzaamheid.

Geen extra administratieve last

De BBM-regeling is zo opgezet dat gebruik gemaakt kan worden van bestaande data uit de KringloopWijzer, aangevuld met gegevens van BoerenNatuur Brabant, waar nodig helpt de veldmedewerker met het opstellen van de vier groene indicatoren. Het praktijkproject voorziet hiermee in maximale ontzorging voor de boer.

Beloning voor duurzaamheidsprestaties, ook wat je al gedaan hebt

Het aantal behaalde punten op de 13 indicatoren van de BBM bepaalt de biodiversiteitsscore van het bedrijf. De regeling stimuleert via deze indicatoren gerichte inspanningen voor duurzaamheid. Ook de duurzaamheidsprestaties die je aleer der hebt ingezet tellen mee. Gedurende de looptijd van drie jaren levert elk punt jaarlijks een euro op. Voor de meest duurzame bedrijven kan dit leiden tot maximaal 3 x 5.000 euro.

Uitbreiding van de regeling

Tegelijk met deze nieuwe ronde BBM wordt aan de boeren van de eerste ronde (2021) een verlenging aangeboden met nog eens 2 jaren, zodat de beloning 5 jaren uitbetaald kan worden.

Meer weten?

Opnieuw enthousiasme voor Productief Kruidenrijk Grasland

Enthousiasme voor Productief Kruidenrijk Grasland

De beide projecten voor kennismaking met productief kruidenrijk grasland (PKG) zijn enthousiast ontvangen. Project 100haPKG1.0 (2022) en 100haPKG2.0 (2023) leverden allebei belangrijk meer hectaren op dan de 100ha waarop ingezet was. Wat levert het op?

Collectief Midden-Brabant werkt graag aan toekomstgerichte projecten als die kansen voor boeren scheppen. Zo lopen er ism. Brabants Bodem inmiddels drie ronden van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) en aan een vierde ronde wordt gewerkt. Maar ook de samenwerking met Waterschap De Dommel levert interessante projecten op: het hagelnieuwe project Transitiegewassen (TG) is op dezelfde leest geschoeid als de beide edities van de projecten voor Productief Kruidenrijk Grasland.

Win-Win

Waterschap De Dommel heeft belang bij het verbeteren van de wateropnamecapaciteit van de bodem, het verminderen van de waterbehoefte, oa van de gewassen op de akkers en het beperken van de afstroom van hulpstoffen. Belangrijke argumenten om te zoeken naar grondeigenaren die daarop in willen zetten.

Voor de grondeigenaar is kostenbesparing een hoofdzaak en de kwaliteit van de bodem is van groot belang voor de opbrengst die de bodem voort kan brengen. Een verdienmodel met minder bemesting en minder beregening kan heel aantrekkelijk zijn. Boeren die al meedoen met BBM kunnen met de deelname aan een project als 100haPKG of 100haTG weer extra punten scoren.

En de koeien lusten het graag (Foto: M. Leesberg)

Resultaten

Voor de eerste ronde 100haPKG in 2022 schreven 55 deelnemers in voor ruim 150ha. Dankzij wat extra ruimte in het project en een toegevoegd budget van het Waterschap konden om alle inschrijvingen gehonoreerd worden.

De tweede ronde verliep al net zo enthousiast: er is ingeschreven door 56 boeren op 153 ha en ook hier konden alle inschrijvingen positief bericht ontvangen. Daar heeft een aanvullende donatie van de RABObank ook een rol in gespeeld.

Bij de resultaten mag niet voorbijgegaan worden aan de positieve eigenschappen van het gewas Productief Kruidenrijk Grasland zelf: diepwortelende gewassen halen mineralen dieper uit de bodem en blijven bij droogte langer groen. Dat betekent minder vraag om beregening. De vlinderbloemige kruiden vangen stikstof uit de lucht en verminderen de behoefte aan bemesting voor het gewas. De bodem komt weer meer tot leven en we zien insecten terugkomen. Tenslotte ook belangrijk: koeien lusten de kruiden graag. Zij hebben er baat bij voor hun gezondheid.

Stand van zaken

100haPKG1.0 is afgerond en uitbetaald. Voor opvolger 100haPKG 2.0 worden dezer dagen de facturen verzameld als basis voor de uitbetaling. Uitbetaling wordt volgende maand verwacht. Voor het nieuwe project 100haTG1.0 is inschrijving nog mogelijk. Zie https://anbbrabant.nl/TG/

Veldexcursie Chaam (Foto M. Leesberg)

100haTG1.0, een uitdagend project voor ondernemers die graag vooruitkijken

Nieuw project om kennis te maken met Transitiegewassen

Ben je op zoek naar kansen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bij te dragen aan de verbetering van bodemkwaliteit en waterhuishouding? Dan kan dit een project voor jou zijn.

Collectief Midden-Brabant heeft met budget van Waterschap De Dommel een nieuw project opgestart voor kennismaking met transitiegewassen (TG). Boeren in het werkgebied van De Dommel kunnen de teelt van nieuwe gewassen op hun percelen uitproberen. Daarbij wil het project de ondernemers ondersteunen met kennis en een interessante vergoeding voor de aanleg.

Vezelhennep, Miscanthus en meer…

In dit project staan Vezelhennep en Miscanthus centraal. Beide gewassen staan in de belangstelling vanwege hun betekenis voor de nieuwe generatie bouw- en isolatiematerialen. Vezelhennep kan bovendien ingezet worden als ruwvoer. Miscanthus is een meerjarig gewas. In overleg kunnen andere transitiegewassen evt meegenomen worden.

Openstelling

Inschrijving op het project is mogelijk tot 17 november, maar wie het eerst komt, die het eerst maalt, want het budget is beperkt. Let op: bij overschrijving hanteren we een wachtlijst.

Meer informatie en inschrijfformuier vind je op https://anbbrabant.nl/tg/

Vezelhennep wortelt diep en kan wel wat droogte hebben (Foto: P. Kerkhofs)

Uitnodiging: netwerken met de Hilverboeren 30/6: je kunt nog aanmelden

De Hilverboeren delen veel kennis en ervaring. Ze hebben ook nogal eens andere ideeën. In een groep, zoals ‘De Hilverboeren’, kun je nog eens een experimentje uitzetten want met elkaar kun je veel leren.

Samenwerken met TBO’s

De resultaten van een onderzoek naar samenwerking met TBO’s worden gepresenteerd tijdens de netwerkdag op 30 juni. Nieuwe kansen?

Wandelen in De Hilver

Samen het veld in, dan komen de vragen los. zie uitnodiging.

Let op: Meld je aan via deze link