Eekhoorn veilig naar de overkant

Wat is hier aan de hand?

Niet alleen in de agrarische sector, maar ook in de gebouwde omgeving moet volgens de Flora- en Faunawet rekening gehouden worden met de impact van maatregelen op natuur en milieu. Om verdere versnippering van natuurgebieden te voorkomen of te verzachten komt men soms op onconventionele ideeën.

Nelis Klaasen stuurde een foto in van een bijzondere constructie over de Kempenbaan-West om de Eerselse eekhoorns in staat te stellen bij de Knegselse collega’s koffie te gaan drinken. Eikeltjeskoffie dan.

Rond Den haag werd al eerder een eekhoornbrug gerealiseerd. Haagse eekhoorns keken lang de kat uit de boom, maar blijken nu toch gebruik te maken van deze voorziening.

Wie stuurt ons een foto van een eekhoorn die de sprong waagt over de Kempenbaan?

Proef voor de leden: Nieuwe rubriek voor huisverkoop-producten

ANV Kempenland is er voor de leden. De vereniging spant zich in om natuurbeheer voor agrariërs mogelijk en aantrekkelijk te maken. Wij denken dat er meer nodig is dan het aanleggen van een heg of inzaaien van een rand. Steeds meer wordt er naar het buitengebied gekeken voor oplossingen voor allerhande problematiek. Dat vraagt om een actieve houding.

Transitie en verbreding

Agrariërs denken graag mee over de transitie van het platteland. Veel van onze leden zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf te verbreden. Creativiteit is nodig, maar ook de gunfactor is belangrijk. Zijn consumenten werkelijk bereid om een dubbeltje meer te betalen voor een eerlijk product? Maken ze dat ommetje om een boodschap rechtstreeks aan de boerderij te halen? De boeren die deze stap nemen verdienen in elk geval onze steun.

Podium
Deze Nieuwsbrief wil een podium bieden aan leden die iets willen aanbieden aan het publiek. We zijn benieuwd of hier behoefte aan is. Voorlopig is het een proef.
Hoe aanleveren?

  • een foto van je winkeltje en evt van je product (voldoende resolutie)
  • waarom heb je dit initiatief opgestart?
  • wil je nog iets vertellen over jezelf of over je bedrijf?
  • je ervaring met agrarisch natuurbeheer

In principe plaatsen we één bedrijf per aflevering, bij meer kandidaten gaan we loten. Besluit om te plaatsen blijft aan de redactie van deze nieuwsbrief.

Stuur je voorstel naar info@anvkempenland.nl

Ruurhoeve in de prijzen!!!

De familie Ansems heeft opnieuw succes met hun overheerlijke kazen!

Hebt u hun overheerlijke truffelkaas al geproefd?

De jury oordeelt: “Volle smaak die blijft hangen. Volle room, heerlijke truffel met een vleugje zout. Subtiel en toegankelijk. Top Kaas!

Ga zelf eens kijken in hun mooie winkel aan het Dominépad te Hoogeloon, of kom naar de Koeiendans op 22 april.

Meer weten? klik hier

Uitnodiging: Regionale ANV Contactdag 2017

Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland,

U bent 20 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag 2017, dit jaar in Oost-Brabant.

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.

We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Programma

·  9.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

·  10.00 – 12.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap
Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven (Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen

o Inleiders
Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) – Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
Gerald Willemsen van ANV Raamvallei – Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
Peter Broekmans van de gemeente Cuijk – Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking

·  12.00 – 13.00 uur Lunch

·  13.00 – 15.30 uur Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt.

·  Rond 15.30 uur is de sluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich tot 12 juni 2017 aanmelden. Klik hier voor het formulier of op de banner bovenin deze mail.

We hopen u 20 juni aanstaande te mogen ontvangen.

Namens ZLTO,

Jack Verhulst,
Bestuurder ZLTO,
voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap

Halt aan verdroging Landschotse Heide

Landbouw en natuur kunnen soms tegengestelde belangen hebben. Waterpeilverlaging tbv de landbouw onttrekt ook water aan de Landschotse Heide, wat voor de aanwezige natuur ongunstig is.

Er is fors geinvesteerd in de technische realisatie van een gescheiden waterpeil, waardoor water vastgehouden kan worden in het natuurgebied. Hierdoor krijgt kwetsbare natuur een kans, zonder het omringende landbouwgebied te schaden.

Bekijk het mooie filmpje waar ons lid Antoon Smulders aan meegewerkt heeft:

klik hier voor het filmpje

de heuvel biedt goed zicht over het beekdal.  foto’s A, Smulders

 

Minicursus ‘Randenbeheer zandgronden en beekdalen’

Steeds meer boeren passen een vorm van ‘Agrarisch Natuurbeheer’ in in hun bedrijfsuitvoering. Ook particuliere grondbezitters kunnen dit oppakken. Overwegingen kunnen zijn om een bijdrage te doen aan het landschap, ruimte voor akkervogels, natuurlijke plaagbestrijding, de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar het kan ook goed zijn voor het visitekaartje van het bedrijf. Met de bijdragen uit STIKA en ANLb kan agrarisch natuurbeheer ook een stabiele bron van inkomsten betekenen. Ook dat is interessant.

Vaak wordt gekozen voor een vorm van ‘Randenbeheer’, dat kunnen bloemrijke akkerranden zijn, of kruidenrijke graslandranden, maar ook struweelsingels, houtlanen of amfibiepoelen.

ANV Kempenland krijgt veel vragen over randenbeheer, dat blijkt bij de zuster-ANV’s niet anders te zijn. Hoe krijgen we onze perceelsranden succesvol, we willen soortenrijke bloeiende randen!

raanveld met graskruidenrand, foto ML

combinatie van een graankruidenrand en houtsingel langs een graanakker

Daar is al veel over onderzocht en geschreven, maar ANV Kempenland wil die kennis naar naar ons gebied toehalen. Er komen specialisten van het Louis Bolk instituut, maar ook ervaringsdeskundigen om u vertrouwd te maken met randenbeheer, om problemen die u ondervindt te bespreken en om uw vragen te beantwoorden. We hebben het gebied afgebakend door te kiezen voor de bodemeenheid ‘zandgronden en beekdalen’ zodat de cursus helemaal op u is afgestemd en we combineren theorie met praktijk en ruimte voor uw vragen. De cursus is voor idereen met grond op zangronden en in beekdalen.

De cursus omvat drie dagdelen en een monitoringsverslag online en begint op 30 januari.

Klik op onderstaande link voor de uitnodiging en schrijf u gauw in*:

 

klik hier voor de uitnodiging**

wij hopen u als cursist te mogen begroeten,

vriendelijke groet, het bestuur van ANV Kempenland

 

* een mailtje naar www.anvkempenland.nl met uw naam en uw mailadres is al voldoende. Vermeld er aub bij dat u wil deelnemen aan de minicursus Randenbeheer

** vol = vol

 

Prijsuitreiking ECODUCT A 67

augustus 2016, nagekomen bericht van Mart Huijbregts:

Mevrouw Toos Mijs nodigde ANV Kempenland uit om op 28 augustus 2016 samen met ZLTO Bladel een info-standje te bezetten bij de opening van het ecoduct over de A67 bij Bladel. Het ecoduct is niet zomaar een verbinding tussen 2 natuurgebieden, want het verbindt tegelijk ook ons land met onze zuiderburen.

Er was goed samengewerkt tussen Nederland en Belgie, dat was ook te zien in de samenstelling van de informatiestandjes en de nationaliteit van de sprekers die het publiek welkom heetten. Ook de bezoekers kwamen uit beide landen en dat leverde een interessante uitwisseling van ervaringen met agrarisch natuurbeheer op.

Wij hadden ons zadenspel weer meegenomen.

Kent u de verschillende zaden nog? Het is echt heel erg moeilijk! Zelfs Mart had niet meteen alles goed.

 Er zijn 6 potjes met in elk een ander graan. De potjes zijn genummerd van 1 – 6.

Er worden ook 6 namen gegeven.

Nu is het de kunst om de juiste namen bij de nummers te krijgen en dat valt nog niet mee.

Op de hele dag waren er maar 2 goede uitslagen:

  • Mevrouw Luijts uit Dessel (Belgie)
  • Louis Blockx , op het zelfde adres

Mart heeft de prijzen, voor elk een vogelnestkastje, afgegeven op dit adres. De winnaars vertelden eerlijk dat ze de oplossing samen met hun zwager tot stand hadden gebracht.

Mijnheer Blockx en mevrouw Luijts waren zeer vereerd met hun prijzen. Mart wilde uitleg geven over welke vogels op de nestjes zouden afkomen en waar ze het beste hingen, maar onze prijswinnaars hadden daar zelf een boek over, dus dat zouden ze precies uitzoeken.

De prijswinnaars waren in het bezit van een mooi perceel bos met een bloemenrand en mijnheer Blockx zelf bleek imker te zijn. Mart kreeg ook de zelf geslingerde honing van de heer Blockx zien.

Namens de prijswinnaars heeft Mart ANV Kempland bedankt en succes gewenst met het agrarische natuurbeheer. Mart heeft op zijn beurt de familie bedankt voor de gastvrijheid e hen veel plezier en genot gewenst met de vogelkastjes.

Mart heeft ons ook verzekerd dat de nestkastjes op de goede plaats terecht zijn gekomen.

Dit was een leerzame dag met een mooi internationaal staartje!

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot mart Huijbregts