De Patrijzen houden zich schuil

Foto: Mevr A. van Dal

 

Dinsdagavond 28 februari trok patrijzenwaarneemgroep er weer op uit voor de jaarlijkse ‘haantjestelling’. Twaalf waarnemers maar liefst en iedereen had er zin in. Maar waar bleven de patrijzen?

Dit voorjaar kwamen de waarnemers voor de zevende keer bijeen. De haantjestelling geeft een beeld van de kwaliteit van het landschap voor biodiversiteit. Waar voldoende insecten, schuil- en broedgelegenheid is kan de patrijzenstand zich snel herstellen. Boeren ten westen van Hilvarenbeek doen extra hun best om bloemenranden in te zaaien en kleine landschapselementen te onderhouden. Ze worden daarbij ondersteund door ANV Kempenland met de STILA-regeling.

Hoopvol op pad

Zes jaren op rij ging de lijn opwaarts met een hoogtepunt van 13 waarnemingen in 2021 maar vorig jaar staakten de waarnemingen. Hoopvol begonnen we aan de voorbereidingen. Het tijdstip voor de waarnemingen wordt door Rien altijd zorgvuldig afgestemd om de zonsondergang, want de schemer is de beste tijd om de haantjes te spotten. Dat betekent dat sommige waarnemers hun avondmaaltijd even uit hebben moeten stellen. Rien friste de technische kneepjes weer even op en daarna konden de klokken gelijk gezet worden, want om dubbeltelling te voorkomen is het belangrijk dat alle transecten precies tegelijk gelopen worden. De kaartjes en de apparatuur werden verdeeld in de ploegjes gingen op pad.

Nul-Nul-Vijf-Een

Eigenlijk was het een prachtige avond, met een gloeiende zonsondergang en een maantje aan de hemel. Prachtig patrijzenweer. Toch vingen twee ploegjes bot maar gelukkig was er ook een transect met vijf en eentje met een waarneming. We vragen ons af hoe het komt. Volgend jaar gaan we weer terug naar week 8, misschien werkt dat beter.

Bodem, bloemen, beschutting

Een gezonde bodem is de basis voor biodiversiteit. Waar voldoende lucht en organisch materiaal in de bodem zit kan het bodemleven zich herstellen. Bloeiende kruiden trekken insecten aan, daar kunnen de kuikens groot  mee worden. Patrijzen zijn al tevreden met een ruig randje om hun nest te in te maken. Zijn er nog mogelijkheden in ons buitengebied? De agrarische natuurvereniging denkt graag mee. Mailtje naar info@anvkempenland.nl

Workshop Beheer Houtige Landschapselementen: Januari 2022

Hoe lang kijken we hier al niet naar uit? De workshop over onderhoud van landschapselementen is al diverse malen ingepland, maar kon steeds niet doorgaan. Nu we weer plannen kunnen maken komt deze workshop ook weer in beeld. Er zijn nu data bekend. 

Jorrit Jonkers en Nelis Klaasen bereiden workshop voor. Zij hebben Arjen Stoop, van Landschapsbeheer Brabant, gevraagd om mee te werken aan een goed programma voor onze leden: een stukje theorie, maar vooral ook het veld in om te kijken hoe het moet/niet moet. Een robbertje snoeiwerk staat vast ook wel op het menu. Arjen kent als beheerder de kneepjes van het vak. Met zijn zonen dingt hij jaarlijks mee naar de onderscheiding van de beste heggenvlechter in de Maasheggen. Hij is een man van de praktijk…van Arjen kun je gerust iets aannemen.

Wanneer?

De workshop ‘Houtopstanden’ staat in de planning voor de vrijdagmiddagen 14 en 21 januari 2021 en zal plaatsvinden bij Jorrit in Middelbeers. Hou deze data even vast vast in je agenda!

Tijdstip en locatie worden bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief, dan kun je je ook aanmelden.

Potentie van samenwerkingen en streekmerken.

(foto: Schap bij ’t Bint: Zo mooi kan het er uit zien als de boer de ruimte krijgt)

Een bijdrage van Karel Gevers (reageren? karelgevers.nwr@outlook.com)

 

Eerst een vraag aan u: Wat verkiest u?

 • Samenwerking tussen boeren zoals: Heerlijke lokale producten uit de Kempen, direct van de boer!(watdeboerwelkent.nl)
 • Of: Zou je je eigen streekproducten willen integreren met een bestaande winkel van Jumbo, AH of Superunie?.

In deze tijd van corona pandemie zie je de vraag naar streekproducten (explosief) stijgen. Probleem voor zowel de consument als b.v. restaurants is de logistiek. Boeren verkopen aan huis en om de producten aan te schaffen, dien je een rondje langs de verschillende aanbieders te maken. Dit is vooral voor ondernemers lastig, omdat het tijd en dus geld kost. Dit laten opvangen door hun leverancier (groothandel) brengt alleen een verschuiving van het probleem met zich mee, omdat ook de leverancier de goederen bij de diverse boeren op moet pikken. Veelal is het volume te klein om dit rendabel te maken.

Watdeboerwelkent
Een oplossing zou zijn om met een centraal pick up point te werken, volgens het “Watdeboerwelkent” concept. De vraag hierbij is, kunnen de deelnemers de boodschappen HACCP gegarandeerd aanleveren en kan alles volgens deze richtlijnen worden opgeslagen. Veelal moeten de goederen gekoeld worden of zijn deze diepgevroren. Vervoer met droog ijs is bewerkelijk en brengt kosten met zich mee en vervoeren in koelboxen is vaak niet afdoende. Denk b.v. aan de kristallisatie temperatuur van ijs.

Logistieke problematiek
Om het door een bedrijf onder HACCP condities te laten vervoeren, zouden de volumes moeten worden vergroot. Dit zou b.v. kunnen door de supermarkten hierbij te betrekken. Als ondernemer met streekproducten wil je je echter onderscheiden en als je producten in diverse winkels liggen, dan wordt het al snel algemeen. Daar komt nog bij, dat bepaalde ketens zich etaleren als de goedkoopste en dan zouden zij dus jouw product goedkoper aan moeten kunnen bieden als in je eigen winkel.
Anderzijds creëer je wel een naamsbekendheid, door alleen je producten in jouw regio in de supermarkt aan te bieden. De consumenten hebben dan de keus om de producten in de winkel of rechtstreeks van het erf te kopen, omdat dit in de buurt is. Wellicht, dat je aanbod aan huis groter is of dat je een mooie uitstraling hebt, een product met een verhaal en dat je zo niet alleen meer via de supermarkt verkoopt, maar ook aan huis.

Continuiteit
Als je met de supermarkt tot een overeenkomst komt om een aantal schappen te gaan vullen met streekproducten, dan verwachten ze wel, dat de schappen jaarrond gevuld blijven. Niet alle producten zijn jaarrond leverbaar, dus dit zal dan door met meer boeren samen te werken ingevuld moeten worden. Ook kun je werken met seizoen producten. Samenwerking hoeft geen struikelblok te zijn, wat al wordt aangetoond met “Watdeboerwelkent”.

Voordelen supermarkt t.o.v. boerderijwinkel: 

 • Klant kan op één plaats beschikken over alle producten.
 • Klant kan artikelen thuis laten bezorgen met de rest van de boodschappen.
 • Openingstijden van de winkel zijn (veel) uitgebreider.

Nadelen:

 • Klant heeft bij de supermarkt minder het gevoel rechtstreeks bij de boer af te nemen

Om in dit laatste tegemoet te komen, zou er een actie gestart (in de supermarkt) kunnen worden, dat je bij aankoop van een artikel of bepaalde mix je een gratis waardebon krijgt voor een bepaald product, af te halen bij de desbetreffende boer. Dan kan de consument met eigen ogen zien hoe goed men hier bezig is en probeer je zo het gevoel vast te leggen, dat producten van de boerderij komen en niet uit de supermarkt of fabriek. Veelal kan men dan ook nog kennis maken met zowel de dieren als de mensen die hun verzorgen. Deze actie zou b.v. eenmalig bij de opstart kunnen geschieden en dan b.v. jaarlijks herhaald kunnen worden. Actie moet complementair zijn en het moet niet de bedoeling zijn om klanten van de supermarkt naar de boer te lokken. Klant moet de keus hebben om rechtstreeks bij de boer af te halen of dit via de super te laten lopen. De klant zal toch voor gemak kiezen, zeker als men er zich er al van overtuigd heeft, dat men een prima product koopt.

Prijsbeleid:
In je eigen winkel kun je eigen prijzen (binnen een bepaalde marge) bepalen en je bent niet afhankelijk van de wereldmarkt. Ook naar de retail toe heb je deze vrijheid, want jij bepaald de prijzen. De marge zullen de inkoopcombinaties proberen in te perken, echter als je niet tevreden bent over de prijs, dan kun je de zakelijke relatie verbreken. Bij een win-win situatie zal dit nagenoeg nooit voorkomen, omdat beide partijen er profijt van hebben. Het door jou geproduceerde product c.q. grondstof zal in veel gevallen niet in zijn geheel via het streekproducten kanaal afgezet kunnen worden, maar ook nog via de “reguliere” handel. Dit is dan de back-up en zeker als gestopt wordt met de retail.

reacties: karelgevers.nwr@outlook.com

 

Bodempakketten: nu inschrijven!

 

Organische stof in je percelen verbetert de vochtopname, het vochtleverend vermogen, de bodemvruchtbaarheid, de vitaliteit van het bodemleven, de samenhang tegen erosie…organische stof is overal goed voor en bodemkwaliteit is je basis!

In het werkgebied van Waterschap de Dommel is per 1 januari volgend jaar een nieuw ‘Bodempakket’ beschikbaar om het organische stofgehalte te bevorderen, door het opbrengen van plantenresten. U krijgt met dit pakket een vergoeding in de kosten voor het aanmaken en het uitrijden van organische stof. Het pakket is beschikbaar voor alle percelen met een Organische Stofgahlte onder de 3 %. U gaat een overeenkomst aan voor 2 jaren.

klik hier voor pakket Bodemverbetering C met gewasresten

Begin juni wordt er in het gebied van Waterschap de Dommel geinventariseerd hoeveel budget er gereserveerd moet worden om de nieuwe Bodempakketten te kunnen aanbieden. ANV Kempenland zet zich in om deze Bodempakketten aan te bevelen. Als u interesse hebt, wees er dan snel bij, want 14 juni sluit de aanmelding.

Meld u aan voor 14 juni: bodempilots.cmb@gmail.com

 Wilt u meer weten over Bokashi-fermentering:

klik hier voor een filmje over Bokashi-fermentering

 

 

Leden delen beelden agrarisch natuurbeheer op Facebook

Van verschillende leden mochten wij beelden ontvangen van het voorjaarsbeheer op perceelsranden ed. om deze op Facebook te delen.

U vindt daar een aantal voorbeelden.

klik hier voor onze facebookpagina

Peter Smits stuurde ons beelden en zelfs collages van de activiteiten voor zijn bedrijf ‘Rundveehouderij Bernardushoeve’, te Schijndel.

Het betreft hier Kruidenrijke akkerranden, agrarisch waterbeheer langs de watergang, Wintervoedselakkertje en Onderzaai gras onder mais

Dank je wel Peter, zo vinden wij het gebruik van Facebook heel nuttig en leuk.

Situatie vooraf op 25 april


Grondbewerking

 

NIL coach te gast na ALV van ANV Kempenland

 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. We werden verwelkomd met koeienvlaaien, op de boerderij ‘de Regte Heijden. De algemene ledenvergadering was informatief en leverde gen verrassingen op. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. We werden verwelkomd met koeienvlaaien, op de boerderij ‘de Regte Heijden. De algemene ledenvergadering was informatief en leverde gen verrassingen op. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten.

Coaches NatuurInclusieve Landbouw (NIL) stellen zich aan u voor

Provincie Noord Brabant stelt zich ten doel een 40-tal bedrijven te helpen de stap naar NatuurInclusief in te zetten. Zij reserveert geld, kennis en waar mogelijk grond om in te zetten voor deze voorbeeldbedrijven.

Collectief Midden Brabant heeft, op initiatief van de Provincie, een drietal coaches benoemd om met u te onderzoeken of omschakeling naar NatuurInclusieve Landbouw voor uw bedrijf perspectief biedt. Intrinsieke motivatie is van belang en de focus blijft gericht op een rendabel bedrijf.

Bent  u geinteresseerd? Dan kunt u zich melden bij een van de coaches voor Midden Brabant, zie hieronder.

De coaches stellen zich graag aan u voor:

   Henk Antonissen                                           Leende                                                                               

Henk coordineert de adviseurs NIL en coacht zelf ook.

Henk zegt: ‘Natuurinclusieve landbouw is voor veehouders zeker het overwegen waard. Mits het past bij ondernemer en bedrijf kan het een bouwsteen opleveren naar een robuuste toekomst, ook voor de jonge boer’

0647003834                    antonissenadvies@gmail.com

 

    Toon Jansen                                                       Waalwijk

voormalig leraar MAS Boxtel, weidecoach, kringlooplandbouw.

Toon vertelt:

‘Ik wil graag een bijdrage (blijven) leveren aan het totstand-komen van een duurzame landbouw in Brabant. Hierbij staan de individuele eigenschappen en kwaliteiten van de onder-nemer centraal en geeft de locatie waar het bedrijf gevestigd is de mogelijkheden aan. Het is telkens opnieuw een uitda-ging om hierin de juiste balans te vinden.’

0416-339336                   06-23373923                      toonj@xs4all.nl


    Frans Verouden                                                 Middelbeers

Frans noemt zichzelf:  ‘Gebiedsverbinder’ en ‘Adviseur duurzaamheid en transitie’

Frans zegt: “Meld je aan! Samen zoeken we naar de mogelijkheden van NatuurInclusieve Landbouw voor jouw onderneming”

06-26906981                     info@fransverouden.nl

 

Stika-regeling verlengd in Kempenland

Bericht van Brabants Landschap

De Stika-regeling die de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en bijna alle Brabantse gemeenten sinds 2007 hebben is op 22 november voor het gebied Kempenland  verlengd. De regeling is bedoeld om de samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap.

Tijdens een bijeenkomst in Hapert hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek en Reusel-de Mierden, Waterschap De Dommel, Brabants landschap en Provincie Noord-Brabant hun handtekening gezet onder een nieuwe 4-jarig Stika-gebiedscontract voor de regio Kempenland. Hiervoor komt in totaal € 882.000 beschikbaar om te investeren in de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Bloemrijke randen , houtsingels,……………..

De afkorting ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Provincie, waterschappen en gemeenten vullen in dit kader een subsidiepot. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ kunnen hier een beroep op doen om vaak cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen te beheren of om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Denk hierbij aan houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden.
Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en niet onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich te verplaatsen tussen natuurgebieden.

Derde gebiedscontract

Het is in Kempenland de 3e keer dat de overheden met elkaar een contract sluiten. Dat geeft aan dat ze op de ingeslagen weg verder willen gaan omdat de stimuleringsregeling zichtbaar resultaten heeft opgeleverd voor het Brabantse landschap.
Het bedrag dat partijen uit een regio bij elkaar brengen, wordt door de Provincie verdubbeld. Deelnemers krijgen een ‘reële’ (marktconforme) vergoeding. De veldcoördinatie wordt in Kempenland verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging Kempenland. De veldcoördinator geeft advies aan de keukentafel. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Voor meer informatie:

Carlo Braat   cbraat@brabantslandschap.nl

Appels voor het Landschap

In Hilvarenbeek is een pilot opgestart voor de verwerking van restfruit. De fruitoogst van 2018 is op veel plekken overvloedig, maar wat doe je dan met al dat fruit?

Om de waarde van de vruchten van uw bomen te benadrukken worden in Hilvarenbeek appels ingezameld tegen een vergoeding.  Ze worden verwerkt  tot een streekproduct, vruchtensap van en voor Kempenland. U ontvangt een kleine tegemoetkoming voor het behoud van uw fruitbomen: 18 ct per kilo. De eerste inzameldag verliep voorspoedig.

‘Puur Kempensap van kleine boomgaarden’

Inzameldagen:

woensdag 12 september, 14.00-18.00u

woensdag 19 september, 16.00-20.00u

Locatie:

Oprit Kasteelstraat 3 te Hilvarenbeek,

Grote partijen graag vooraf melden m.leesberg@gmail.com

Appels mogen gebutst zijn, een wormsteekje en een klein beetje rot mag. twijgen, blad en schimmel niet.

Doet u ook mee?

 

Verbeterd landgebruik loont, ook in euro´s

Afb.: grasklaver met luzerne, hogere opbrengst en langer groen door diepe doorworteling

Carbon Valley onderzoekt de effecten van het organische stoffengehalte van de bodem op de bedrijfsresultaten en de manier waarop het organische stoffengehalte te beinvloeden is.

Op de website van ANV Het Groene Woud lazen wij resultaten voor een grasklavermengsel bij een collega melkveehouder en voor een combinatie van grasland met bomenrijen bij een geitenhouder.

klik hier voor het bericht van de melkveehouder in Biezenmortel

klik hier voor het bericht van de geitenhouder in Udenhout