Bodempakketten: nu inschrijven!

 

Organische stof in je percelen verbetert de vochtopname, het vochtleverend vermogen, de bodemvruchtbaarheid, de vitaliteit van het bodemleven, de samenhang tegen erosie…organische stof is overal goed voor en bodemkwaliteit is je basis!

In het werkgebied van Waterschap de Dommel is per 1 januari volgend jaar een nieuw ‘Bodempakket’ beschikbaar om het organische stofgehalte te bevorderen, door het opbrengen van plantenresten. U krijgt met dit pakket een vergoeding in de kosten voor het aanmaken en het uitrijden van organische stof. Het pakket is beschikbaar voor alle percelen met een Organische Stofgahlte onder de 3 %. U gaat een overeenkomst aan voor 2 jaren.

klik hier voor pakket Bodemverbetering C met gewasresten

Begin juni wordt er in het gebied van Waterschap de Dommel geinventariseerd hoeveel budget er gereserveerd moet worden om de nieuwe Bodempakketten te kunnen aanbieden. ANV Kempenland zet zich in om deze Bodempakketten aan te bevelen. Als u interesse hebt, wees er dan snel bij, want 14 juni sluit de aanmelding.

Meld u aan voor 14 juni: bodempilots.cmb@gmail.com

 Wilt u meer weten over Bokashi-fermentering:

klik hier voor een filmje over Bokashi-fermentering

 

 

Leden delen beelden agrarisch natuurbeheer op Facebook

Van verschillende leden mochten wij beelden ontvangen van het voorjaarsbeheer op perceelsranden ed. om deze op Facebook te delen.

U vindt daar een aantal voorbeelden.

klik hier voor onze facebookpagina

Peter Smits stuurde ons beelden en zelfs collages van de activiteiten voor zijn bedrijf ‘Rundveehouderij Bernardushoeve’, te Schijndel.

Het betreft hier Kruidenrijke akkerranden, agrarisch waterbeheer langs de watergang, Wintervoedselakkertje en Onderzaai gras onder mais

Dank je wel Peter, zo vinden wij het gebruik van Facebook heel nuttig en leuk.

Situatie vooraf op 25 april


Grondbewerking

 

NIL coach te gast na ALV van ANV Kempenland

 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. We werden verwelkomd met koeienvlaaien, op de boerderij ‘de Regte Heijden. De algemene ledenvergadering was informatief en leverde gen verrassingen op. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten. We werden verwelkomd met koeienvlaaien, op de boerderij ‘de Regte Heijden. De algemene ledenvergadering was informatief en leverde gen verrassingen op. Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), kwam voor het thema na de ALV, om de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toe te lichten. Behalve leden waren er ook bedrijfsadviseurs, op onze uitnodiging Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering. Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met een massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe. Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing. ‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.
 1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
 2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
 3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap
De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een keukentafelgesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

Wim vertelt over zijn bijzondere bedrijf

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij van Wim, Hariette en Lina van Roessel, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten.

Coaches NatuurInclusieve Landbouw (NIL) stellen zich aan u voor

Provincie Noord Brabant stelt zich ten doel een 40-tal bedrijven te helpen de stap naar NatuurInclusief in te zetten. Zij reserveert geld, kennis en waar mogelijk grond om in te zetten voor deze voorbeeldbedrijven.

Collectief Midden Brabant heeft, op initiatief van de Provincie, een drietal coaches benoemd om met u te onderzoeken of omschakeling naar NatuurInclusieve Landbouw voor uw bedrijf perspectief biedt. Intrinsieke motivatie is van belang en de focus blijft gericht op een rendabel bedrijf.

Bent  u geinteresseerd? Dan kunt u zich melden bij een van de coaches voor Midden Brabant, zie hieronder.

De coaches stellen zich graag aan u voor:

   Henk Antonissen                                           Leende                                                                               

Henk coordineert de adviseurs NIL en coacht zelf ook.

Henk zegt: ‘Natuurinclusieve landbouw is voor veehouders zeker het overwegen waard. Mits het past bij ondernemer en bedrijf kan het een bouwsteen opleveren naar een robuuste toekomst, ook voor de jonge boer’

0647003834                    antonissenadvies@gmail.com

 

    Toon Jansen                                                       Waalwijk

voormalig leraar MAS Boxtel, weidecoach, kringlooplandbouw.

Toon vertelt:

‘Ik wil graag een bijdrage (blijven) leveren aan het totstand-komen van een duurzame landbouw in Brabant. Hierbij staan de individuele eigenschappen en kwaliteiten van de onder-nemer centraal en geeft de locatie waar het bedrijf gevestigd is de mogelijkheden aan. Het is telkens opnieuw een uitda-ging om hierin de juiste balans te vinden.’

0416-339336                   06-23373923                      toonj@xs4all.nl


    Frans Verouden                                                 Middelbeers

Frans noemt zichzelf:  ‘Gebiedsverbinder’ en ‘Adviseur duurzaamheid en transitie’

Frans zegt: “Meld je aan! Samen zoeken we naar de mogelijkheden van NatuurInclusieve Landbouw voor jouw onderneming”

06-26906981                     info@fransverouden.nl

 

Stika-regeling verlengd in Kempenland

Bericht van Brabants Landschap

De Stika-regeling die de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en bijna alle Brabantse gemeenten sinds 2007 hebben is op 22 november voor het gebied Kempenland  verlengd. De regeling is bedoeld om de samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap.

Tijdens een bijeenkomst in Hapert hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek en Reusel-de Mierden, Waterschap De Dommel, Brabants landschap en Provincie Noord-Brabant hun handtekening gezet onder een nieuwe 4-jarig Stika-gebiedscontract voor de regio Kempenland. Hiervoor komt in totaal € 882.000 beschikbaar om te investeren in de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Bloemrijke randen , houtsingels,……………..

De afkorting ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Provincie, waterschappen en gemeenten vullen in dit kader een subsidiepot. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ kunnen hier een beroep op doen om vaak cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen te beheren of om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Denk hierbij aan houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden.
Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en niet onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich te verplaatsen tussen natuurgebieden.

Derde gebiedscontract

Het is in Kempenland de 3e keer dat de overheden met elkaar een contract sluiten. Dat geeft aan dat ze op de ingeslagen weg verder willen gaan omdat de stimuleringsregeling zichtbaar resultaten heeft opgeleverd voor het Brabantse landschap.
Het bedrag dat partijen uit een regio bij elkaar brengen, wordt door de Provincie verdubbeld. Deelnemers krijgen een ‘reële’ (marktconforme) vergoeding. De veldcoördinatie wordt in Kempenland verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging Kempenland. De veldcoördinator geeft advies aan de keukentafel. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Voor meer informatie:

Carlo Braat   cbraat@brabantslandschap.nl

Appels voor het Landschap

In Hilvarenbeek is een pilot opgestart voor de verwerking van restfruit. De fruitoogst van 2018 is op veel plekken overvloedig, maar wat doe je dan met al dat fruit?

Om de waarde van de vruchten van uw bomen te benadrukken worden in Hilvarenbeek appels ingezameld tegen een vergoeding.  Ze worden verwerkt  tot een streekproduct, vruchtensap van en voor Kempenland. U ontvangt een kleine tegemoetkoming voor het behoud van uw fruitbomen: 18 ct per kilo. De eerste inzameldag verliep voorspoedig.

‘Puur Kempensap van kleine boomgaarden’

Inzameldagen:

woensdag 12 september, 14.00-18.00u

woensdag 19 september, 16.00-20.00u

Locatie:

Oprit Kasteelstraat 3 te Hilvarenbeek,

Grote partijen graag vooraf melden m.leesberg@gmail.com

Appels mogen gebutst zijn, een wormsteekje en een klein beetje rot mag. twijgen, blad en schimmel niet.

Doet u ook mee?

 

Verbeterd landgebruik loont, ook in euro´s

Afb.: grasklaver met luzerne, hogere opbrengst en langer groen door diepe doorworteling

Carbon Valley onderzoekt de effecten van het organische stoffengehalte van de bodem op de bedrijfsresultaten en de manier waarop het organische stoffengehalte te beinvloeden is.

Op de website van ANV Het Groene Woud lazen wij resultaten voor een grasklavermengsel bij een collega melkveehouder en voor een combinatie van grasland met bomenrijen bij een geitenhouder.

klik hier voor het bericht van de melkveehouder in Biezenmortel

klik hier voor het bericht van de geitenhouder in Udenhout

Successen door toewijding, op de Rielsche Heide

Met de opzet van het provinciaal natuurbeleid ANLb 2016 zijn 2 leefgebieden voor akkervogels ingericht. Boeren hebben bloemrijke en kruidenrijke stroken aangelegd langs hun percelen om ruimte te geven aan insecten en kleine dieren in het boerenland. Dat brengt een goede balans in het buitengebied, waar vogels van meeprofiteren. Op de Rielsche Heide tellen ze hun zegeningen!

Maar dit is alleen maar mogelijk met de trouwe inzet van de grondeigenaren, de toewijding van vele gemotiveerde vrijwilligers en de hulp van de veldcoordinator. Lokale boeren als Wim van Zon en Corne Michielsen en anderen, zetten hier al jaren de schouders onder. Het enthousiasme spat er vanaf en dat vertaalt zich in mooie successen op de Rielsche heide!

Leeuwerikken, geelgors…

Hebt u ook belangstelling voor een aandeel als vrijwilliger in boerennatuur?
Of hebt u belangstelling voor agrarisch natuurbeheer binnen of buiten de leefgebieden?

Meldt u bij de secretaris: info@anvkempenland.nl

 

Kempentrofee 2018 naar de Elshorst: Proficiat Ben en Thea!

Tekst vlgs Hilverbode

Favoriet Weidevarkens Van den Elshorst is door de Kempenaren gekozen tot het meest gewaardeerde initiatief in de Brabantse Kempen en daarmee winnaar van de Brabantse Kempentrofee 2017. Ondernemers Ben Bruurs en Thea Moonen van Weidevarkens Van den Elshorst wisten maar liefst 37% van de stemmen binnen te halen. Burgemeester Judith Keijzers van Oirschot reikte de prijs uit. De andere genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee 2017 waren Kempenlef, Tussenheid met het project Verduurzamend Ondernemen in Vrijkomende Agrarische Gebouwen in Midden-Brabant, De Beersche Hoeve en Brandstore Visit Oirschot.

Met de uitreiking van de Kempentrofee wil het Streekplatform, hèt samenwerkingsverband in de Brabantse Kempen, projecten en initiatieven onder de aandacht brengen die zich onderscheiden door hun vernieuwende aanpak of samenwerking. De elfde feestelijke editie van de uitreiking werd in samenwerking met de gemeente Oirschot en Brandstore Visit Oirschot in de raadskelder van het Oude Raadhuis van Oirschot georganiseerd.

Winnaar Kempentrofee 2017

Het bedrijf van ondernemers Ben Bruurs en Thea Moonen in Baarschot is uniek omdat zij experimenteerruimte krijgen om hun bedrijf met weidevarkens verder te ontwikkelen. Dat is afgesproken in een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Den Bosch en gemeente Hilvarenbeek.

De varkens lopen dag en nacht buiten in de wei, waarbij ze in de toekomst ook gaan rondscharrelen in het bos. Hiermee willen de ondernemers een vorm van natuurbeheer gaan uitvoeren; een natuur-inclusieve manier van ondernemen. Doel is dat met het project wordt geleerd waar deze nieuwe vorm van varkenshouderij tegenaan loopt en welke aanpassingen nodig zijn, zodat ook andere varkenshouders kunnen overstappen op het nieuwe concept. Volgens schatting kunnen op termijn 50 tot 75 varkenshouders op deze manier een boterham verdienen.

‘Koploper Van den Elsthorst is met recht een winnaar in innovatief en duurzaam ondernemerschap’, aldus bestuurder René Coppens van het Streekplatform de Brabantse Kempen en Stichting Huis van de Brabantse Kempen.

De Brabantse Kempentrofee wordt georganiseerd door het Huis van De Brabantse Kempen.