Agendanieuws voor leden van ANV Kempenland

 • Algemene Ledenvergadering

Op 16 september voorzien wij onze algemene ledenvergadering.

  • Wij ontvingen voordrachten voor bestuursleden vanuit Bladel: Gijs van Spreuwel en vanuit Reusel: Sjef Lavrijsen. Het bestuur van ANV Kempenland kan hen van harte aanbevelen bij de leden.
  • Geen van onze bestuursleden zijn aftredend
  • Wel zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de omgeving Tilburg en Bergeijk. Wilt u nadere informatie dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of via de mail: info@anvkempenland.nl
  • Na de ledenvergadering bieden wij een podium aan Waterschap De Dommel om u bij te praten over WBP 5 , en het nieuwe Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027.
  • Aanmelden is noodzakelijk om de avond goed voor te kunnen bereiden en de juiste regiobeheerders uit te kunnen nodigen.

Wij hopen op een goedbezochte fysieke bijeenkomst.

 • Onze cursus houtopstanden zal verplaatst worden naar september / oktober.

AFGELAST: Algemene ledenvergadering ANV Kempenland (19/3)

Beste leden,
Ook wij moeten gehoor geven aan de oproep om contacten te vermijden om verspreiding van het Coronavirus niet te bevorderen.
De Algemene Ledenvergadering van ANV Kempenland gaat niet door, ook de sprekers hebben zich afgemeld.
Op dit moment is het onmogelijk te zeggen of en wanneer wij u opnieuw kunnen uitnodigen.
Wij vragen uw begrip hiervoor en wij wensen u en de uwen gezondheid.
Namens het bestuur, Monique Leesberg

15 maart: ALV met themalezing ‘Alternatieve gewassen’

donderdag 15/3, 20.00u 

Locatie: de Ruurhoeve, 

Dominepad 7, Hoogeloon

 

2017 is voor ANV Kempenland een actief jaar geweest met een aantal goed geslaagde activiteiten, zoals de opstart van ons ‘Patrijs-Paradijs Hilvarenbeek’, de prima bezochte Erfvogelfietstocht in Reuselsche,  de ‘Minicursus Randenbeheer’ in samenwerking met het Louis Bolck Instituut, het initiatief voor de Werkgroep Randenbeheer, maar ook zijn er opnieuw een flink aantal overeenkomsten voor Agrarisch Natuurbeheer afgesloten onder STIKA en ANLb.

Zo hebben we ook een respectabel aantal nieuwe leden mogen begroeten. Daar zijn wij bijzonder blij mee, want samen staan we sterk en samen kunnen we het agrarisch Natuurbeheer vorm geven en uitdragen.

Wij nodigen alle leden uit om op de Algemene Ledenvergadering te komen luisteren wat uw ANV in het jaar 2017 voor u en met u samen heeft gedaan. Natuurlijk zullen wij ook de financiele achtergronden toelichten.

Natuurlijk geven wij u ook een inkijk in de plannen voor 2018 en wij staan open voor uw vragen en opmerkingen.

Na een korte pauze nodigen wij Pim Clotscher uit om u  in te wijden in de wereld van een actueel thema:

de teelt van alternatieve gewassen.

Gewassen als sorghum, voederbiet,luzerne, veldboon….. Hierbij komt oa. de bodemgezondheid, maar ook de gewasopbrengst uitgebreid ter sprake.

Dit thema is voor een breder publiek toegankelijk vanaf 21.00u.

Wenst u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot info@anvkempenland.nl of gerrit.coppens@gmail.com

Algemene Ledenvergadering ANV Kempenland 16/3

Ledenvergadering

Alle leden zijn weer van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij praten u graag bij over onze activiteiten, we lichten de begroting toe en we kijken vooruit 2017 in, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.

Thema na de pauze

Na de pauze (21.00u) is iedereen, lid of geen lid, welkom om te komen luisteren naar Jochem Sloothaak, die u meeneemt naar de verborgen wereld van de zoogdieren en vogels op het platteland. Jochem is coordinator soortenbescherming Brabants Landschap. Hij laat u kennismaken met de belevenissen van een soortenbeschermer in het buitengebied en hij geeft tips hoe u op uw grond mee kunt helpen om de soortenrijkdom te behouden. Wij hebben hem gevraagd om speciaal in te zoomen op de patrijs, omdat we een project voorbereiden ten westen van Hilvarenbeek.

donderdag, 16 maart 20.00u, (zaal open 19.30u)

de Beukentuin,

ir. Mettropweg 3, 5528 NV Hoogeloon

Agrarisch waterbeheer voor Melkvee- en akkerbouwbedrijven!

Belangrijke tijden voor het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief Midden-Brabant staat voor een grote opgave, om natuur en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is, en waar de grootste deelnamebereidheid is bij grondgebruikers. Onderdeel van het ANLb is het agrarisch waterbeheer, waarbij er een nieuwe impuls wordt gegeven voor het Actief randen beheer. Jarenlang heeft onder leiding van ZLTO het project Actief Randenbeheer Brabant gelopen. Meer dan 1000 km kilometers randen zijn door boeren gerealiseerd. Het zwaartepunt van de randen lag in de akkerbouwgebieden. Relatief weinig randen lagen op de zandgronden terwijl er met name op onze zandgronden wensen zijn om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker in te richten.

In het gehele werkgebied van Collectief Midden-Brabant en binnen de grenzen van Waterschap de Dommel kunnen 5-jarige beheercontracten voor randen langs watervoerende sloten worden afgesloten. Overal zijn randen van 3-6 meter mogelijk en in sommige gebieden kunnen de randen een breedte hebben van 10 meter.

Collectief Midden-Brabant wil graag samen met de grondgebruikers in haar werkgebied werk maken van het randenbeheer om de waterkwaliteit in beken en sloten verder te verbeteren. Er zijn verschillende beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Dus ook in het Kempenland liggen er genoeg kansen voor randen. Voor meer informatie en vergoedingen klik op de volgende link:

Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

Heeft U intresse? Neem contact op met onze veldmedewerker:

Nelis Klaasen  |  06-27007670  |  nelisklaasen@gmail.com

Afbeelding3

Brede mest- en spuitvrije zone langs grasland: € 1532,03/ha

Afbeelding2

Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland: € 1950,-/ha

Afbeelding1

Actief randen beheer (foto 3m) grasland met beweiding: € 1206,16/ha

 

 

Bestuursverkiezing op 17 maart

Op de Algemene ledenvergadering van ANV Kempenland op 17 maart as. komt de invulling van de bestuursfuncties weer aan de orde. In dit artikel willen wij u even bijpraten.

 • Waar vindt u de samenstelling van het huidige bestuur?

Klik op de volgende link: Wie zit er in het bestuur van ANV Kempenland?

 • Welke veranderingen staan er dit jaar op het programma?

Ω Jorrit Jonkers is kandidaat voor de afdeling de Beerzen

Ω Antoon Smulders draait al een half jaar informeel mee met het bestuur en is nu formeel kandidaat voor de afdeling Bladel.

Ω Kees Fonken is na zijn termijn van 3 jaren in het ANV bestuur herkiesbaar voor Hart van Brabant. Kees is ook onze man in het bestuur van Collectief Midden Brabant.

Ω Bart Ketelaars neemt afscheid na 4 bestuursjaren, waarvan een aantal als voorzitter.

 

Jorrit Jonkers stelt zich aan u voor. Klik op de link onder de foto:

Jorrit Jonkers pasfoto

Profiel Jorrit Jonkers, klik hier

Antoon Smulders stelt zich aan u voor. Klik op de link onder de foto:

Antoon

profiel Antoon Smulders, klik hier

 

 

 

ANV Kempenland in de Social Media

Vandaag heeft ANV Kempenland een Facebook-pagina aangemaakt en ook een LinkedIn-account.

Vanaf nu communiceren wij naast de website ook via de Social Media.

Het is nog even wennen voor ons, maar we hebben horen fluisteren dat we binnenkort niet meer zonder kunnen om de communicatie met u als lid goed te laten verlopen…en daar doen we het tenslotte voor!

Klik hier voor Facebook ANV Kempenland

Klik hier voor LinkedIn ANV Kempenland