Het jaarverslag van Werkgroep Weidevogelbescherming Zuid-oost Brabant is gereed

Een degelijk stukje werk, dat getuigt van weer een jaar grote inzet en betrokkenheid van zowel de vogelbeschermers als de deelnemende bedrijven.

In haar jaarverslag moet de weidevogelwerkgroep helaas constateren dat de dalende trend nog niet gekeerd is.

De voorzitter vermeldt in zijn voorwoord dat de gemeente Eersel een daad stelt door na het Lijsterven nog eens 5 ha. grond ter beschikking te stellen om voederveldjes in te zaaien. Ook is er goede hoop op de ontwikkelingen rond de Kleine Beerze. Hij besluit zijn voorwoord met de wens om samen in dialoog te blijven om de weidevogels voor onze streken te behouden.

meer weten? klik hier

 

 

‘Goed Boeren’ presenteert voorbeeldproject Agroforestry in Riel

De eerste bomen zijn geplant!

Het netwerk ‘Goed Boeren’ was te gast bij Wim en Henriette van Roessel-van der Heijden te Riel om met haar achterban kennis uit te wisselen over transitie in de landbouw, in verbinding met land, omgeving en maatschappij.

De locatie was goed gekozen, omdat de ondernemers op hun bijzondere biologische melkveebedrijf  ‘de Regte Heijden’ altijd al veel oog gehad hebben voor mogelijkheden om ‘Goed te Boeren’, met respect voor het nabije natuurgebied, waar de naam van hun bedrijf (ook) naar verwijst.

Wim en Henriette zijn druk in de weer met het opstarten van een ‘voorbeeldproject’ voor een nieuwe vorm van landbouw: agroforestry, een primeur voor Brabant.

Zij planten in hun weiden rijen elzen, wilgen, walnoten, kastanjes en populieren. Niet zomaar, maar vanuit de gedachte dat de combinatie van bomenrijen en grazende koeien veel voordelen bieden voor een gezonde bodem, biodiversiteit en voor de grazende koeien. De bomen zorgen voor structuurverbetering van de weidegrond door hun diepe doorworteling en doordat ze met hun bladval humus opleveren voor een gezond bodemleven. Daar groeit het gras lekker op. Op termijn zorgen de bomen ook voor lommerrijke weidestroken voor de koeien. Dat zal fraaie doorkijkjes opleveren voor  fietsers en wandelaars over de Oude Tilburgsebaan. Tenslotte leveren de bomen zelf ook hun producten, zoals nectar, walnoten, kastanjes en hout.

Zoals we gewend zijn van ‘Goed Boeren’ waren er interessante lezingen en workshops over de onderwerpen die hen na aan het hart liggen, transitie in de landbouw, bomen in de agrarische bedrijfsvoering en mogelijke verdienmodellen.

De eerste boompjes werden onder grote belangstelling geplant door Wim zelf en Jack Verhulst van ZLTO en Boerennatuur.nl.

Het initiatief van de familie van Roessel wordt gedragen door BMF, de provincie Noord Brabant, ZLTO, maar ook door uw eigen ANV Kempenland.

Nieuws van de Landcooperatie i.o.

Wij ontvingen onderstaand bericht van de Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze:

 

Dag betrokkenen bij de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze,

 

Eerder bracht ik u al op de hoogte van het feit dat De Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze genomineerd is voor de top-2 van de ZLTO initiatiefprijs. ZLTO schrijft elk jaar een prijsvraag uit voor leden die werken aan vernieuwende, originele dan wel duurzame initiatieven ter verbetering van de markt of maatschappelijke positie van ondernemers in de groene ruimte.

 

Er werd aangegeven dat de uitreiking op 20 oktober zou plaatsvinden waarbij bekend gemaakt zou worden wie de jury en publieksprijs zou winnen. Het evenement, gekoppeld aan die uitreiking, is helaas niet doorgegaan en nu is de uitreiking verschoven naar 9 november tijdens het ZLTO festival in Veghel.

 

Dat betekent dat er nog een mogelijkheid is om te stemmen en wel tot 8 november 12.00 uur via deze link. De ZLTO organisatie geeft aan dat we momenteel de 2e plaats bezetten, dus we kunnen nog extra stemmen gebruiken;

Stemmen kan via deze link; http://www.zlto.nl/nieuws/item/16369/Wie-verdient-de-ZLTO-Initiatiefprijs-2016-Stemmen-kan-nu

 

Iedereen mag stemmen dus ook als je geen ZLTO lid bent. We zouden het leuk vinden als je op ons initiatief stemt en deze mail verspreid binnen uw netwerk.

 

Volg ons via facebook; https://www.facebook.com/Landco%C3%B6peratie-Dal-van-de-Kleine-Beerze-538271996324246/?ref=aymt_homepage_panel

 

De officiële website van de Landcoöperatie word uiterlijk 8 november gelanceerd; www.dalvandekleinebeerze.nl

 

Met de organisatie zijn we inmiddels vergevorderd. De coöperatie i.o zal deze maand formeel het levenslicht zien!

 

Alvast dank voor uw steun!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers en bestuur van de coöperatie i.o

Frans Verouden
Projectcoordinator

Najaarsbijeenkomst ‘Goed Boeren’ 25/11

Staat uw bedrijf open voor vernieuwing en wilt u meedenken aan de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf? Bent u op zoek naar nieuwe wegen om uw  bijzondere product in de markt te zetten op grond van haar kwaliteit? Bent u geinteresseerd in alternatieve gewassen?

Dan kan ‘Goed Boeren’ voor u heel interessant zijn.

De najaarsbijeenkomst Goed boeren wordt gehouden op 25 november van 10.30u-15.30u.

Het thema is Agroforestry.

 

Voor alle vrijwilligers: Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 4/11

Op vrijdag 4 november vindt in het provinciehuis het symposium “Biodiversiteit en Leefgebieden 2016” plaats.

Het symposium is bedoeld voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur.
Bijvoorbeeld terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarisch natuurverenigingen en adviesbureaus. Op het symposium komt aan bod wat er tot nu toe in Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Maar ook kansen en noodzakelijke opgaven worden besproken. Deelnemers kunnen lezingen, workshops en flitspresentaties volgen over onder andere:

  • innovatief bosherstel en -beheer
  • natuur in de stedelijke omgeving en je eigen achtertuin
  • over 100 jaar monitoring van Brabantse vennen

Het volledige programma vindt u op: ravon.nl

Inschrijven
U kunt zich kosteloos aanmelden via het aanmeldformulier

Organisatie
Het symposium wordt voor de 4e keer georganiseerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Dit jaar door de Zoogdiervereniging en de stichtingen RAVON en FLORON. Wanneer u vragen heeft over het symposium, kunt u die sturen naar symposiumbiodiversiteit@ravon.nl

Uitnodiging opening uitkijktoren Kweldersdijk Haghorst 6 / 10

Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van Staatsbosbeheer een beetje laat, maar ons is toegezegd dat u zich nog kunt opgeven om erbij te zijn. Of ga anders zelf eens kijken!

 

Ω    ANV Kempenland heeft bijgedragen aan het totstandkomen van deze uitkijktoren    Ω

uitnodiging-uitkijktoren-den-hilver

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op donderdag 6 oktober 2016 wordt de uitkijktoren aan de Kweldersdijk in Haghorst officieel geopend.

Een toren voor eenieder en ieder jaargetijde. Of je nu in de winter, voorjaar, zomer of de herfst de toren beklimt er is altijd wat te zien. De omliggende dorpen of de grutto die in het vroege voorjaar rond vliegt. Maar ook in de winter zijn de zogenaamde wintergasten goed waar te nemen. Vergeet het kleuren spel niet waaronder het rose van het moeraskartelblad op de zomerdag. Kortom een plek waar ieder jaargetijde wat te zien is.

De gronden in “Den Hilver” hebben een rijke geschiedenis van moerasgraslanden (1930) naar landbouwgronden en weer terug naar natuur(2011). Met als resultaat dat het gebied “Den Hilver” is uitgegroeid het grootste weidevogel gebied van Midden-Brabant. Met name  de grutto heeft het gebied omarmd en is daarmee tot het grootste broedgebied van de grutto in Midden-Brabant

 

 

Ik wil u hierbij als betrokkene van harte voor deze bijzondere bijeenkomst uitnodigen.

 

14:00  Ontvangst genodigden met koffie/thee

14:30  Opening ir. M.A. de Wit Staatsbosbeheer, provinciehoofd Noord-Brabant

14:45  Onthullen infopaneel door de burgemeester drs. R.F.I. Palmen gemeente Hilvarenbeek

15:00  Mogelijkheid om deel te nemen aan een korte veldexcursie (een half uurtje)

15:30  Drankje en unieke mogelijkheid om in dit jaargetijde te toren te betreden en te genieten van het prachtige uitzicht

16:00  Einde

 

Graag uw aanwezigheid doorgeven voor 23 september. Bij boswachter Marco de Groot m.groot@staatsbosbeheer.nl

 

Ik hoop u van harte te kunnen begroeten op donderdag 6 oktober 2016.

 

Met vriendelijke groet,

Ir. M. A. de Wit

 

Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant

 

Disclaimer Nederlands English

 

Fietsen door de Kempen?

fietsje

Lekker even uitwaaien op de fiets en tegelijk kijken hoe boeren erfvogels welkom heten!

Met steun van Brabants Landschap, Postcodeloterij, Vogelbescherming Reusel de Mierden en ANV Kempenland

  zijn er nu al 2 Erfvogelfietstochten door het Kempische boerenland!

1. Fietsroute Reusel:

  download:  fietsroute-reusel   (Afdr: 2 per pagina, 2 zijdig, vouwen als boekje A5)

met inlegvel voor info over de erfvogelerven: bedrijven-langs-route  

2. Fietsroute Eersel/Wintelre:

download: fietstocht Wintelre

In de Mierden is een route in ontwikkeling en Hilvarenbeek is de volgende in de reeks.

fietsje

klik hier voor meer info

Erfvogelfietstocht 18 september

fotocollage A. de Groot en M. Leesberg

fotocollage A. de Groot en M. Leesberg

 

Fietst u weer mee langs projecten van boerennatuur? Ditmaal openen we een nieuwe fietstocht in het landelijk gebied rond Reusel.

We starten op de Hollandershoeve, 18 september 11.00u

meer info

COLLAGE LOGO'S2

zelf fietsen?

U kunt de route ook zelf rijden.

De uitgewerkte route met informatie over het Erfvogelproject kunt u downloaden fietsroute-reusel   (Afdrukken: 2 per pagina en 2 zijdig, vouwen als boekje A5)

Kijkt u vooral ook welke erfvogelprojecten langs de route zijn uitgevoerd: bedrijven-langs-route    (dubbelzijdig afdrukken, te gebruiken als inlegvel)

ANV Kempenland reed al eerder een route met haar leden rond Wintelre, ook die is te downloaden. fietstocht Wintelre

In de Mierden is een route in ontwikkeling en Hilvarenbeek is de volgende in de reeks.

Wij houden u op de hoogte.

fietsje

Kruistocht tegen Jacobskruiskruid

Vrijdag 2 september 2016, Website ‘Vroege Vogels’

Kevertje redt koe

Een klein kevertje met de naam jakobskruidaardvlo, blijkt de natuurlijke oplossing tegen het giftige jakobskruiskruid. Voor boeren is deze plant een ware plaag. Als ze grazen eten de koeien er weliswaar om heen maar eenmaal gemaaid en gedroogd in het hooi is deze plant uiterst giftig voor koeien en paarden.

Louis Bolk

In 2010 startte het Louis bolk instituut onderzoek naar de mogelijkheden om de kever in te zetten tegen het probleem. Op diverse plekken werd het diertje uitgezet. Na twee jaar werd het onderzoek echter stopgezet, omdat er geen kevers meer werden aangetroffen. Het leek er op dat de kever de verhuizing niet had overleefd.

Tot afgelopen jaar. In een van de weides in de Loonse en Drunense duinen, waar de kever was uitgezet, bleek het beestje nog steeds aanwezig te zijn. Tot grote vreugde van de onderzoekers en de boer (Noot van de redactie: Sjaak Sprangers van onze zustervereniging ‘de Duinboeren’ ). Diverse exemplaren van het Jakobskruiskruid waren afgestorven door toedoen van de kever. De aardvlo bleek toch de winters te hebben overleefd en zich goed had voortgeplant.

Jakobskruiskruid

Het kruid komt veel voor op het boerenland en wordt dan door de bitterheid niet gegeten door de grazers. Alleen verdwijnt de bitterheid als de plant gedroogd is na het maaien, waardoor de paarden en koeien het gif binnenkrijgen. Dit is de reden dat de meeste weilanden die met het kruid vol staan niet meer gemaaid kunnen worden voor veevoer.  De larven van de jakobskruidaardvlo eten zich een weg naar boven door de stengel van het kruid. Door die kruipgang gang kan de plant dan geen water meer opnemen en sterft af.

Jacobskruiskruid

Voor meer informatie over het onderzoek van Louis Bolk: klik hier

http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/kevertje-redt-koe?platform=hootsuite