Eekhoorn veilig naar de overkant

Wat is hier aan de hand?

Niet alleen in de agrarische sector, maar ook in de gebouwde omgeving moet volgens de Flora- en Faunawet rekening gehouden worden met de impact van maatregelen op natuur en milieu. Om verdere versnippering van natuurgebieden te voorkomen of te verzachten komt men soms op onconventionele ideeën.

Nelis Klaasen stuurde een foto in van een bijzondere constructie over de Kempenbaan-West om de Eerselse eekhoorns in staat te stellen bij de Knegselse collega’s koffie te gaan drinken. Eikeltjeskoffie dan.

Rond Den haag werd al eerder een eekhoornbrug gerealiseerd. Haagse eekhoorns keken lang de kat uit de boom, maar blijken nu toch gebruik te maken van deze voorziening.

Wie stuurt ons een foto van een eekhoorn die de sprong waagt over de Kempenbaan?

Cursus ‘Inleiding Beheer Natuurgraslanden’ in maart herhaald

Met een jaar Corona-uitstel starten de beheerderscursussen van HAS/AERES weer op. ANV Kempenland haalde de cursus ‘Inleiding Beheer Natuurgraslanden’ naar ons gebied. De lesdagen vallen op: 16, 23 en 30 november. Deze cyclus is vol. Omdat ze zo snel volgeboekt was is er direct een nieuwe cyclus uitgeschreven voor het voorjaar, cursusdagen op 8 maart, 22 maart & 5 april 2022. Voor die cyclus zijn nog plaatsen vrij.

De cursus is bedoeld voor ondernemers die kennis willen maken met het beheer van natuurgraslanden en natuurdoelen, maar ook voor loonwerkers en anderen, die beheer op natuurgrasland uitvoeren in opdracht van een grondeigenaar. Het gaat hier bv. niet over randenbeheer langs akkerpercelen, maar over natuurbeheer.

zes dagdelen

Het programma duurt 6 dagdelen, verdeeld over 3 dagen. De cursus omvat de basisbeginselen van natuurlijk graslandbeheer en een kennismaking met de meest voorkomende natuurdoeltypen en beheermaatregelen. Je maakt kennis met natuurdoelen, omgang met probleemonkruiden, inzet van verschillende manieren van graslandbeheer, maaimethodes, beweiding, verschraling…inbreng van de cursisten zelf is welkom.

De ochtend begint met theorie, instructie en vragen. De middag is bedoeld voor veldwerk. Er zal steeds een boswachter van SBB aanwezig zijn.

Pachters van natuurmonumenten, maar ook van Staatsbosbeheer, hebben een verzoek gehad om hun deskundigheid voor het beheer van natuurgronden aan te tonen. De cursus ‘Inleiding Beheer Natuurgraslanden’ van HAS/Aeres biedt daar een goede basis voor.

De cursus sluit af met een certificaat.

Info en inschrijven op:

https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/cursussen/inleiding-beheer-natuurgrasland

Wie meer wil:

https://www.aereshogeschool.nl/natuurboeren dit is de website waar alle cursussen van ‘Natuurboeren’ een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Has-Hogeschool en Aeres-Hogeschool

Workshop Beheer Houtige Landschapselementen: Januari 2022

Hoe lang kijken we hier al niet naar uit? De workshop over onderhoud van landschapselementen is al diverse malen ingepland, maar kon steeds niet doorgaan. Nu we weer plannen kunnen maken komt deze workshop ook weer in beeld. Er zijn nu data bekend. 

Jorrit Jonkers en Nelis Klaasen bereiden workshop voor. Zij hebben Arjen Stoop, van Landschapsbeheer Brabant, gevraagd om mee te werken aan een goed programma voor onze leden: een stukje theorie, maar vooral ook het veld in om te kijken hoe het moet/niet moet. Een robbertje snoeiwerk staat vast ook wel op het menu. Arjen kent als beheerder de kneepjes van het vak. Met zijn zonen dingt hij jaarlijks mee naar de onderscheiding van de beste heggenvlechter in de Maasheggen. Hij is een man van de praktijk…van Arjen kun je gerust iets aannemen.

Wanneer?

De workshop ‘Houtopstanden’ staat in de planning voor de vrijdagmiddagen 14 en 21 januari 2021 en zal plaatsvinden bij Jorrit in Middelbeers. Hou deze data even vast vast in je agenda!

Tijdstip en locatie worden bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief, dan kun je je ook aanmelden.