GROENLOKET BRABANT wegwijzer groene regelingen in het landelijk gebied

GROENLOKET BRABANT wegwijzer groene regelingen in het landelijk gebied

Heb jij ook wel eens vragen over het realiseren van ‘natuur of landschap’ op eigen grond? Dan kun je nu terecht bij het Groenloket Brabant. Met het Groenloket heb je toegang tot de groene regelingen van Provincie, Waterschappen en Gemeenten.

Het groenloket moet de zoektocht naar advies en middelen voor particulieren vereenvoudigen. Alle groene regelingen onder één toegangslink, waarmee je op je eigen percelen kunt inzoomen, dat is verhelderend!

Opening Groenloket

De lancering was een ludiek spektakel. Compleet met een act, een graafmachine en een tiental handschoppen werd de schat opgegraven: het paneel van het nieuwe Groenloket. Veel kan nu digitaal, maar gelukkig blijven de veldmedewerkers (Nelis Klaassen) gewoon beschikbaar voor advies bij jou aan de keukentafel! Maak er gebruik van!

 

Zelf ook benieuwd? Neem een kijkje op: KLIK HIER!

Regenwater sparen voor de zomer, het waterschap helpt!

Ingezonden bericht van Waterschap De Dommel:

 

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat in afgelopen januari veel regen is gevallen! Het was nat buiten en water willen we vasthouden. Waar water de kans krijgt om te infiltreren, kan het de grondwatervoorraad aanvullen. Elke druppel telt!

Het weer wordt steeds extremer en dat raakt ons allemaal. Het watersysteem is onder andere kwetsbaar gebleken en we hebben paradoxaal genoeg te maken met wateroverschot én watertekort. In natte perioden moeten we piekbuien opvangen en langer vasthouden zodat de watertekorten in de zomer kleiner worden. Als waterschap kunnen wij dat niet alleen. Dan is het fijn om te zien dat ook agrariërs, gemeenten en terreinbeheerders op hun grond de stuwen hoog houden en dus water vasthouden. Niets doen is geen optie!

Sloten greppels en grondgebruik

Wist u dat de grondwaterstand deels afhankelijk is van sloten en greppels? Dat hebben wij al gemerkt in het gebied rond de Reusel, waar we al met veel agrariërs hebben gepraat. Daar hebben we samen met boeren al sloten gedempt, slootbodems verhoogd of sloten gestremd door het plaatsen van een duikerafsluiter. Ook het grondgebruik heeft invloed op de grondwaterstand. We merken dat door de maatregelen, die in dit gebied zijn genomen, hebben gezorgd voor een hogere grondwaterstand.

 Doe mee!

Helpt u ons mee om de grondwaterstand omhoog te krijgen? We gaan graag met u in gesprek om te kijken:

  • Naar de maatregelen die we samen kunnen nemen
  • Hoe we samen mogelijke risico’s kunnen voorkomen of verminderen
  • Naar de subsidiemiddelen die er zijn en de oplossing(en) we u verder kunnen bieden

Samen water vasthouden

In sommige gevallen kan het goed werken als grondeigenaren in een gebied samen water vasthouden. Praat er over met elkaar.

Wilt u weten wat u als agrariër kunt doen om de grondwaterstand te verhogen? Kijk op onze site

https://www.dommel.nl/wat-doen-wij-en-wat-kunt-u-als-agrarier-doen

of bel hiervoor met telefoonnummer 0411-618618 of een stuur een e-mail naar

elkedruppeltelt@dommel.nl

Afb: een infiltratiegreppel

Afb: Een zelfbedienings (LOP)-stuwtje

Afb: Water opstuwen in de perceelssloten

Afb.: Een rijplaatstuw als tijdelijke oplossing

Kandidaat bestuurslid

ANV Kempenland heeft vacatures in het bestuur. Wij deden een oproep voor een bestuurslid voor onze werkgebieden Hart van Brabant, Eersel/Veldhoven en voor Bergeijk hadden we tot op heden alleen een toehorend lid. Op onze oproep kwam alleen een kandidaat voor Bergeijk binnen. Wij bevelen Corneel van harte bij de leden aan. Hieronder stelt hij zich aan de leden voor. 

Corneel wordt voorgedragen bij onze Algemene ledenvergadering van 20 april, zie elders in de nieuwsbrief

Hallo,

Mijn naam is Corneel v. Mierlo.

Ik heb me aangemeld als kandidaat bestuurder vanuit werkgebied Bergeijk. Mijn leef- en werkgebied is Bergeijk en omstreken.
Ik ben altijd werkzaam geweest in de agrarische sector. Ik heb m’n eigen klussenbedrijf en ben daarmee werkzaam in de agrarische sector en cultuurtechniek.
De laatste jaren word ik steeds meer uitgenodigd door diverse partijen voor aanleg en onderhoud van eco projecten.
Ik heb veel contact met mensen uit de agrarische sector en met mensen die natuurprojecten begeleiden.
Misschien kan ik met de ervaringen/kennis die ik heb voor beide partijen iets betekenen in een weg te vinden waarmee we vooruit kunnen.

Hartelijke Groet, Corneel

Nieuws van Waterschap De Dommel

Nieuwe subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027
De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden geopend: subsidieregeling 2022 – 2027. Deze subsidieregeling is voor projecten die de verdroging van de Brabantse bodem en droogte voorkomen. De provincie wil zo landbouw- en natuurpartijen steunen die meehelpen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant.

Voor maatregelen die water besparen of opnieuw gebruiken
Deze subsidieregeling is onder andere interessant voor boeren. Zij kunnen deze aanvragen voor maatregelen voor bodemherstel, waterconservering, tegen verdroging of het bewaren, besparen of opnieuw gebruiken van water. Het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden biedt informatie en inspiratie voor (mogelijke) initiatiefnemers.

 

Warme kennismaking met Brabants Particulier Grondbezit

Lage Mierde, 16 november 2022

Op uitnodiging van René de Bont waren Nelis Klaasen en Monique Leesberg, namens ANV Kempenland, te gast bij de ledenvergadering van BPG Vereniging Landelijk Brabant. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken en het werk van ANV’s en Collectieven eens onder de aandacht te brengen bij de particuliere grondbezitters.

Kennismaking

Een volle zaal geïnteresseerde leden van BPG luisterden op de mooie zolder van ‘Voor Anker’ geboeid naar de mogelijkheden die met De Brabantse Collectieven en met de ANV’s binnen het bereik van landgoedeigenaren kunnen komen. Nelis moedigde de aanwezigen aan om evt. plannen met de veldcoördinator te bespreken.

‘On’-bekendheid

Ondanks de vele raakvlakken bleek slechts een kwart van de leden in de zaal bekend te zijn met het werk van de ANV’s. Misschien omdat landgoedeigenaren op hun natuurgronden meer met de SNL-regeling te maken hebben. Hun agrarische percelen verpachten zij vaak aan boeren. Als het om een langjarig pachtcontract gaat dan kan de pachter de ANLb-, AWb- en STILA-regelingen zelf aanvragen.

Dieper induiken

Er is zoveel mogelijk met agrarisch natuurbeheer!!! Desgewenst duiken we daar nog eens verder in met elkaar.

Samen wandelen

De vergadering werd afgesloten met een wandeling over Landgoed Wellenseind. Een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan in een mooi decor. Rondom de herberg ‘Voor Anker’ zijn tal van fraaie landschapselementen gerealiseerd.

Landschapselementen tellen mee!

Landschapselementen tellen mee!

Dit verandert er vanaf 2023:

  • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de basislaag.
  • Het is belangrijk om nu ook de landschapselementen in uw beheer te registreren. Denk hierbij aan bomen, water en hout. U krijgt hiervoor een basisbetaling vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en kunt extra vergoedingen aanvragen voor het beheer van landschapselementen.
  • U mag maximaal 100 bomen hebben op gras- of bouwland (was maximaal 50). Het maximum is verhoogd om agroforestry beter mogelijk te maken.

Als grondgebonden agrarisch ondernemer legt u bij ons vast welke percelen u heeft. Dit doet u via Mijn percelen. Wat u registreert, is de basis voor uitbetalingen uit het GLB en hoe u regels uit het mestbeleid kunt toepassen.

Bekijk meer informatie op: Alles over percelen registreren

Berkenrij, beukenhaag, fruitbomen met boomkorf in de weide (Foto: M. leesberg)

Workshop landschapselementen vrijdagmiddag 11 NOVEMBER

Na DRIE keer uitstel i.v.m. corona, willen we de workshop ‘Houtopstanden’ graag weer oppakken. Omdat met het nieuwe GLB 2023 Eco  maatregelen belangrijk worden voor de vergoedingen en landschapselementen daar in flinke mate in bij kunnen dragen is het belangrijk, dat er goed onderhoud uitgevoerd wordt. Wij sturen nog een aparte uitnodiging, waarbij u zich op kunt geven.

Roel Winters presenteert ‘De Langakkers’ op goed bezochte ALV

Zoals bij veel verenigingen is de Algemene Ledenvergadering ook bij ANV Kempenland uitgesteld naar het najaar. Toch is deze jaarlijkse bijeenkomst van belang om elkaar te ontmoeten en weer eens te horen waar de leden belang aan hechten. We hebben weer veel aanbevelingen op mogen halen en we hopen dat we daarmee in alle gezondheid aan de slag kunnen.

Dit jaar mochten we onze leden tracteren op de mooie film die Mark Kapteijns maakte over Landgoed de Langakkers. Eigenaar Roel Winters was zelf meegekomen om met onze leden te praten over zijn motivatie en zijn ervaringen met agrarisch natuurbeheer. Uit elk woord spreekt zijn liefde voor de kleinschalige boerennatuur! Roel benadrukt dat geduld een belangrijke factor is voor het slagen van het beheer. Soms blijkt ook dat de waarde van de natuurontwikkeling niet alleen in jouw streefbeeld zit, maar in de weg daarnaartoe. Dat bewijst dan bijvoorbeeld een kolonie puttertjes in jouw verguisde distelopstand.

Kers op de taart van de avond was de uitnodiging om volgend jaar juni naar De Langakkers te komen kijken. Voor de kwaliteit van de excursie mag de groep niet groter zijn dan 15 personen, dus misschien moeten we nog loten?