Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze mooi van start: 1e ledencertificaten uitgereikt!

Duurzame landbouw langs Kleine Beerze

 

Middelbeers, 10 februari 2017 – Boeren en burgers realiseren samen duurzame landbouw en natuur langs de Kleine Beerze. Hierbij sluiten zij aan bij plannen van het waterschap en de gemeenten om de beek weer te laten meanderen en het gebied verder in te richten. Voor haar coöperatieve aanpak om natuur en landbouw in harmonie te ontwikkelen, ontvangt de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze de agrofoodpluim van de provincie Noord-Brabant.

 

Zes agrarische ondernemers namen met hulp van het streeknetwerk Huis van de Brabantse Kempen het initiatief om landbouwgronden bij het Dal van de Kleine Beerze te gebruiken als proeftuin voor duurzame landbouw, landschap en natuur. De nieuw opgerichte coöperatie Dal van de Kleine Beerze koopt de gronden van de provincie en verpacht deze aan boeren uit de regio. De coöperatie zal in nauwe samenspraak met de boeren bepalen hoe de gronden gebruikt zullen worden.
“In het project investeren burgers vanuit het hart, niet vanuit de portemonnee.”, aldus coördinator van de coöperatie Frans Verouden. “Het rendement voor de investeerder zit vooral in de invloed en betrokkenheid bij de verbetering van de directe leefomgeving. De gronden worden namelijk beheerd met oog voor een beter milieu, duurzaam bodembeheer, een mooier landschap en het bevorderen van biodiversiteit. Voor boeren een kans om duurzame landbouw te bedrijven en voor burgers een kans om mee te beslissen over en bij te dragen aan een vitaal platteland.”

 

De landcoöperatie kan in een periode van vijf jaar rond de 30 hectare grond kopen van de provincie. Die gronden zijn vooral geconcentreerd in een gebied van twee kilometer langs de Kleine Beerze, bij Molenbroek en Spekdonken. De coöperatie moet zich buigen over wat er precies met die grond gaat gebeuren, maar er zijn al veel ideeën. Zo is het de bedoeling dat er een 10 meter breder grasstrook direct naast de beek komt en dat tien procent van de naastliggende landbouwgronden bestaat uit akkerranden. Op deze grasstrook en akkerranden wordt geen mest uitgereden of pesticiden gebruikt. Ook wordt het maaien afgestemd op weidevogels. Op alle graslanden zullen meerdere grassoorten, kruiden en klavers worden gebruikt en op de landbouwgrond zullen de boeren gevarieerd telen om de bodem niet uit te putten. Hierbij wordt gedacht aan gerst en granen. Met levering van gerst aan de lokale bierproducent of het aanleggen van wandelpaden kan dit gebied ook bijdragen aan de lokale economie.

 

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings reikte de Agrofoodpluim uit bij de officiële start van de werving van leden voor de coöperatie. Spierings: “Vroeger pasten boeren zich aan op de natuur of creëerden bedoeld of onbedoeld natuur. Zo gingen landbouw en natuur hand in hand, ook in de beekdalen. De laatste decennia werden ze steeds meer elkaars tegenstanders. De boeren en burgers rondom de Kleine Beerze brengen landbouw en natuur weer samen op een eigentijdse manier: samen verantwoordelijk voor natuur en voedselproductie. Een voorbeeld dat navolging verdient!”

 

Meer informatie over de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en  het verkrijgen van een certificaat vindt U via www.dalvandekleinebeerze.nl

 

 

Volle bak bij ‘Minicursus Randenbeheer’

Vanuit de ledenenquete kwam naar voren dat uw belangstelling uit gaat naar goed randenbeheer, met alle haken en ogen die daaraan verbonden zijn. Toch waren wij verrast door het grote aantal aanmeldingen dat we mochten ontvangen voor de voorjaarscursus.

Aan de hand van een mooie presentatie nam Boki Luske van het Louis Bolk Instituut de zaal mee in de wereld van agrarisch randenbeheer, waar het aankomt op delicate natuurlijke evenwichten. Met haar aansprekende beelden maakte ze duidelijk hoe divers de inzet van randenbeheer kan zijn. het komt er op aan om de juiste rand met de optimale breedte op de juiste plek te leggen, afgestemd op de bodemgesteldheid, de bezonning, de vochthuishouding, het talud, maar ook afgestemd op de omgevingsfactoren en vooral ook op het gewas en de kwetsbaarheden van het gewas.

DSC00763 Cropp

Is het gewas gevoelig voor luis, kies dan voor randen die sluipwespen welkom heten. Zorg dat er dan ook het hele seizoen aantrekkelijke bloei voor de sluipwesp en haar larven aanwezig is. Niet te geloven hoe uitgekiend de sluipwesp haar eieren afzet om voor de larven zoveel mogelijk luizen op het menu te krijgen. En luizen zijn we natuurlijk liever kwijt dan rijk.

Zijn er misschien akkervogels in de buurt, kies dan voor soorten die insecten aantrekken en zaai graan mee in de rand, zodat er ook in de winter nog iets te krijgen is in de snackbar.2017 01 30 Randencursus Dag 1_10 Cropp

Zaaitijd, weersomstandigheden, licht- en donkerkiemers, je kunt heel ver gaan in de optimalisatie van je randen, zoveel hebben we kunnen zien.

De zaal dacht hoorbaar mee. Er kwamen kritische en praktische vragen ter tafel, Boki stimuleerde het meedenkend vermogen van de zaal en zo bleek dat er in ons midden heel veel specifieke kennis aanwezig is.

DSC00762 Cropp

Voor de meeste cursisten was er een mooie informatiemap beschikbaar, maar we kwamen er enkele te kort. We willen kunnen dit niet echt goedmaken, want het betrof een beperkte oplage, die niet meer gereproduceerd kan worden. Misschien kan er onderling wat geleend of geschoven  worden.

Alle theorie is mooi, maar we willen natuurlijk zien hoe het moet. De volgende keer gaan we naar buiten met Sander Bernaerdts van Naturim, maar daar over later meer!

2017 01 30 Randencursus Dag 1_5 Cropp

Dankzij welwillende ondersteuning van Waterschap de Dommel, Collectief Midden Brabant en O+BN, zowel meedenkend als financieel kunnen wij deze cursus op een hoog kwaliteitsniveau aanbieden.

Logo Ws de DommelFC kleinlogo ANB Midden Brabant CROP Louis Bolk logo OBNhuisstijlproef.indd VBNE logo

 

 

Verrassend filmpje over ‘Voedselbos’

ingebracht door Gerrit Coppens

Kwam een mooie documentaire over een voedselbos. Er wordt duidelijk uitgelegd hoe diverse gewassen als symbiose met elkaar kunnen groeien. Het lijkt me een filmpje voor op site en FB. Er mag dan wel het onderschrift bijgezet worden dat op dit moment dergelijke vormen van landbouw niet rendabel zijn. Heel het project draait op vrijwilligers en het bedrijf krijgt een positief saldo omdat arbeid niets kost.
Filmpje kijken?

https://www.youtube.com/watch?v=TmnbVlL2qd8

 groetjes Gerrit

Minicursus ‘Randenbeheer zandgronden en beekdalen’

Steeds meer boeren passen een vorm van ‘Agrarisch Natuurbeheer’ in in hun bedrijfsuitvoering. Ook particuliere grondbezitters kunnen dit oppakken. Overwegingen kunnen zijn om een bijdrage te doen aan het landschap, ruimte voor akkervogels, natuurlijke plaagbestrijding, de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar het kan ook goed zijn voor het visitekaartje van het bedrijf. Met de bijdragen uit STIKA en ANLb kan agrarisch natuurbeheer ook een stabiele bron van inkomsten betekenen. Ook dat is interessant.

Vaak wordt gekozen voor een vorm van ‘Randenbeheer’, dat kunnen bloemrijke akkerranden zijn, of kruidenrijke graslandranden, maar ook struweelsingels, houtlanen of amfibiepoelen.

ANV Kempenland krijgt veel vragen over randenbeheer, dat blijkt bij de zuster-ANV’s niet anders te zijn. Hoe krijgen we onze perceelsranden succesvol, we willen soortenrijke bloeiende randen!

raanveld met graskruidenrand, foto ML

combinatie van een graankruidenrand en houtsingel langs een graanakker

Daar is al veel over onderzocht en geschreven, maar ANV Kempenland wil die kennis naar naar ons gebied toehalen. Er komen specialisten van het Louis Bolk instituut, maar ook ervaringsdeskundigen om u vertrouwd te maken met randenbeheer, om problemen die u ondervindt te bespreken en om uw vragen te beantwoorden. We hebben het gebied afgebakend door te kiezen voor de bodemeenheid ‘zandgronden en beekdalen’ zodat de cursus helemaal op u is afgestemd en we combineren theorie met praktijk en ruimte voor uw vragen. De cursus is voor idereen met grond op zangronden en in beekdalen.

De cursus omvat drie dagdelen en een monitoringsverslag online en begint op 30 januari.

Klik op onderstaande link voor de uitnodiging en schrijf u gauw in*:

 

klik hier voor de uitnodiging**

wij hopen u als cursist te mogen begroeten,

vriendelijke groet, het bestuur van ANV Kempenland

 

* een mailtje naar www.anvkempenland.nl met uw naam en uw mailadres is al voldoende. Vermeld er aub bij dat u wil deelnemen aan de minicursus Randenbeheer

** vol = vol

 

Prijsuitreiking ECODUCT A 67

augustus 2016, nagekomen bericht van Mart Huijbregts:

Mevrouw Toos Mijs nodigde ANV Kempenland uit om op 28 augustus 2016 samen met ZLTO Bladel een info-standje te bezetten bij de opening van het ecoduct over de A67 bij Bladel. Het ecoduct is niet zomaar een verbinding tussen 2 natuurgebieden, want het verbindt tegelijk ook ons land met onze zuiderburen.

Er was goed samengewerkt tussen Nederland en Belgie, dat was ook te zien in de samenstelling van de informatiestandjes en de nationaliteit van de sprekers die het publiek welkom heetten. Ook de bezoekers kwamen uit beide landen en dat leverde een interessante uitwisseling van ervaringen met agrarisch natuurbeheer op.

Wij hadden ons zadenspel weer meegenomen.

Kent u de verschillende zaden nog? Het is echt heel erg moeilijk! Zelfs Mart had niet meteen alles goed.

 Er zijn 6 potjes met in elk een ander graan. De potjes zijn genummerd van 1 – 6.

Er worden ook 6 namen gegeven.

Nu is het de kunst om de juiste namen bij de nummers te krijgen en dat valt nog niet mee.

Op de hele dag waren er maar 2 goede uitslagen:

  • Mevrouw Luijts uit Dessel (Belgie)
  • Louis Blockx , op het zelfde adres

Mart heeft de prijzen, voor elk een vogelnestkastje, afgegeven op dit adres. De winnaars vertelden eerlijk dat ze de oplossing samen met hun zwager tot stand hadden gebracht.

Mijnheer Blockx en mevrouw Luijts waren zeer vereerd met hun prijzen. Mart wilde uitleg geven over welke vogels op de nestjes zouden afkomen en waar ze het beste hingen, maar onze prijswinnaars hadden daar zelf een boek over, dus dat zouden ze precies uitzoeken.

De prijswinnaars waren in het bezit van een mooi perceel bos met een bloemenrand en mijnheer Blockx zelf bleek imker te zijn. Mart kreeg ook de zelf geslingerde honing van de heer Blockx zien.

Namens de prijswinnaars heeft Mart ANV Kempland bedankt en succes gewenst met het agrarische natuurbeheer. Mart heeft op zijn beurt de familie bedankt voor de gastvrijheid e hen veel plezier en genot gewenst met de vogelkastjes.

Mart heeft ons ook verzekerd dat de nestkastjes op de goede plaats terecht zijn gekomen.

Dit was een leerzame dag met een mooi internationaal staartje!

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot mart Huijbregts

 

Particulier natuurproject met STIKA in Luijksgestel geopend

Maandag 19 december, met een mooi winterzonnetje werd in Luijksgestel een mooi landschapsproject op particuliere grond geopend. Wethouder Matthijs Kuijken van de gemeente Bergeijk was hier speciaal voor gekomen. Het is een mooi plaatje geworden, gelegen langs de beek en aan de dorpsrand, compleet met bosplantsoen-elementen, bloemrijke randen en een poel.  Een rij bestaande knotwilgen maakt het plaatje af.

‘Een  waardevol element voor de biodiversiteit’, zo zegt de wethouder, ‘een verrijking voor het Luijksgestelse landschap, in een tijd waarin we zien dat er veel landschappelijke waarden verloren gaan’. De eigenaar heeft 2 ha. grond bij kunnen kopen en wilde deze inrichten voor zijn paarden en voor natuur. Hij mocht rekenen op deskundige hulp vanuit het GOB, het Waterschap, Coordinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en de veldcoordinator van ANV Kempenland.

Het is een bijzonder compleet element, juist omdat alle elementen aanwezig zijn: oude bomen, gemengd bosplantsoen, stilstaand en stromend water, wilde bloemen en kruiden, blijvend grasland, beschutting en openheid, maar ook rust. Met haar lange lijnen kan het nieuwe natuurpareltje deel uit maken van een verbinding tussen de groene tuinen aan de dorpsrand en de achterliggende bospartijen van oa. ‘de Wateringen’. Dat betekent dat het bestaande stukjes geisoleerde natuur aan elkaar rijgt, zodat planten en dieren zich kunnen verspreiden door een veel groter gebied.

De beek, met de mooie naam ‘de Bosschenweijerloop’ zorgt met haar stromende water op haar beurt voor een natte schakel, waarlangs vissen en amfibien zich kunnen verplaatsen, omdat beken van nature bron van leven zijn en verbindingen leggen. Een verstild stukje natuur, bruisend van het leven, dat zou het moeten worden!

 

De Kempentrofee trekt weer volop de aandacht!

Maar liefst twee initiatieven van leden van ANV Kempenland werden dit jaar genomineerd voor de Kempentrofee!

‘Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze’ en ‘Ontwikkelboerderij de Laarhoeve’

U hebt ze niet in de steek gelaten, want ze werden beloond met uw aandacht en vele vele stemmen!

Alle stemmers zeer bedankt!

Bruns restauratie De Ploeg & Park is door het publiek het meest gewaardeerde initiatief in de Brabantse Kempen en daarmee winnaar van de Brabantse Kempentrofee 2016. De andere genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee 2016 waren KSE Process Technology B.V., KempenTech Dutch Technology Week, Wonen en werken op De Laarhoeve en Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Gastheer van deze avond was Wethouder Cees van de Ven van de gemeente Reusel-De Mierden.

Met de uitreiking van de Kempentrofee wil het Streekplatform, hèt samenwerkingsverband in de Brabantse Kempen, projecten en initiatieven onder de aandacht brengen die zich onderscheiden door hun vernieuwende aanpak of samenwerking. De tiende feestelijke editie van de uitreiking werd op de locatie van de Winterfeesten in Reusel-De Mierden georganiseerd

De Brabantse Kempentrofee wordt georganiseerd door het Huis van De Brabantse Kempen.

 

Waterwerkplaats levert interessante visies

Ws de Dommel organiseerde een ideeenbroeiplaats, waar interessante eieren werden gelegd, iets om op door te broeden?

Laat ons horen hoe u dit ziet!

Hieronder een voorbeeld van een interessant idee:

Visie P. Voorn: Klimaatbestendig Beeksysteem:

Hoe ziet de klimaatbestendige toekomst van onze beeksystemen eruit?
Afgelopen juni viel er zo veel water dat sloten en beken overliepen en het water op het boerenland stagneerde en gewassen stonden te verrotten. Allemaal de schuld van die ecologen (“die gruun manne”) natuurlijk, die door de landbouw verantwoordelijk gehouden worden voor beekherstel en veel te natuurvriendelijk maaionderhoud. Agrarische waterschapsbestuurders reageerden zonder de feiten te checken en masse op de emoties en alle loonwerkers en aannemers maaiden binnen 2 weken, midden in het broed- en paaiseizoen alles kaal! Alle gedragscodes en Flora en Faunawetgeving en natuurbestemmingen zoals “natte Natuur Parel” of Natura2000 ten spijt. Beken en sloten stroomden snel leeg tot bijna droog en een maand later stonden de beregeningsinstallaties alweer aan om droogteschade te voorkomen. Waterschapsecologen en hydrologen die ik sprak vertelden bovendien dat het weinig had uitgemaakt of die beken nu wel of niet slingerden of gedeeltelijk gemaaid waren geweest. Het meeste water stagneerde op het land, enerzijds natuurlijk omdat er regionaal langdurig recordhoeveelheden vielen dusdanig extreem veel dat het watersysteem de afvoer gewoon niet bij kon benen. Anderzijds omdat de zware landbouwmachines onder de ploegvoor de bodem dusdanig verdicht hebben dat had water ook nauwelijks of zeer traag in de bodem kan wegtrekken. Dit is wat klimaatverandering in de praktijk betekent en daar moet je niet met paniekvoetbal op reageren. Landbouw, waterschappen, maar wij allemaal zullen moeten accepteren dat beekdalen in het nieuwe klimaat niet de plek zijn om aardappels, boomteelt of mais te verbouwen. En dat draineren, maaien en profielverruiming een paar weken later voor een nog veel grotere droogteschade aan landbouw en natuur zorgen. Verzekeringsmaatschappijen zullen daar wel een handje bij helpen, want die gaan echt niet ieder jaar de nat- of droogteschade vergoeden.
Hoe het beeksysteem in de toekomst klimaatbestendiger ingericht kan worden heb ik met mijn collega’s Corine Geujen en Paul Vertegaal voor Natuurmonumenten op papier gezet.

Robuuste beekdalen: ideale klimaatbuffers

 

Cursus Randenbeheer voorjaar 2016

Regelmatig krijgen wij vragen over het opstarten en het onderhouden van akkerranden, graslandranden en waterschapsranden.

We zijn druk op zoek naar mogelijkheden om een minicursus randenbeheer voor u te organiseren, waarbij in kort bestek alle aspecten van het randenbeheer aan bod komen. Van achtergronden en doelen, Tips & Tricks, resultaten tot uiteindelijk ondersteuning op perceelsniveau. En natuurlijk kunt u hier ook met al uw vragen terecht.

Naar alle waarschijnlijkheid kan ANV Kempenland u in het voorjaar van 2017 een cursus Randenbeheer aanbieden helemaal toegespitst op de de mogelijkheden in Kempenland. We hebben contact met gelauwerde sprekers op het gebied van agrarische natuur en mensen uit het veld.

Wij houden u op de hoogte.

groeten van de werkgroep educatie

Jorrit, Antoon, Nelis en Monique